Frankowicze – ugoda z bankiem, czy sąd?

Frankowicze – ugoda z bankiem, czy sąd?

Mało jest takich spornych spraw w obrocie prawnym, w których jedna ze stron ma tak zdecydowanie rację. Frankowicze wygrywają dzisiaj blisko 98% postępowań sądowych. Choć droga do tego sukcesu nie była ani łatwa, ani szybka. Wiele lat zajęło udowadnianie przed sądami...

Wygrana frankowiczów z BOŚ SA 103.249,28zł

Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w sierpniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytową zawartą w lipcu 2005 r. z Bankiem Ochrony Środowiska SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w...