Wiarygodny

partner w biznesie

VOTUM ROBIN LAWYERS S.A.

ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław

NIP

899-25-90-002

KRS

0000273033

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 4 770 000,00 zł
WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI: 1,00zł
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI: 4770000

AKCJONARIUSZE:
VOTUM S.A. (99%), OSOBA FIZYCZNA (1%)

KRS:0000243252
REGON: 020136043
NIP: 8992549057

Dokumenty

Statut Spółki

 

Pierwsze wezwanie

do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie

do złożenia dokumentów akcji

ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław

Telefon

71 36 86 981

Telefon

71 36 86 981