Miniony rok okazał się rekordowy dla frankowiczów pod wieloma względami. Choć trzeba jeszcze poczekać na oficjalne statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące liczby złożonych powództw, to dane kwartalne sądów wskazują, że w 2022 roku pełnomocnicy kredytobiorców frankowych złożą ponad 60 tys. nowych pozwów. Nie tylko liczba wszczętych postępowań przez frankowiczów była rekordowa w minionym roku, ale również liczba zakończonych procesów. Szacunkowo na salach sądowych zapadło blisko 10 tysięcy wyroków w sprawach hipotek frankowych. Jak wyglądają statystyki w przypadku klientów posiadających kredyty indeksowane w mBanku?

Kredytobiorcy mBank wytoczyli najwięcej powództw.

Jak wskazuje raport roczny opublikowany przez mBank, na dzień 31 grudnia 2022 roku przeciwko bankowi toczyło się 17 849 indywidualnych postępowań sądowych, co stanowi wzrost w stosunku do 13 373 postępowań z końca 2021 roku. W samym 2022 roku frankowicze mBank wytoczyli 4 476 nowych pozwów, a wartość żądanych roszczeń z tytułu nieważności umów kredytowych wyniosła 5 982,1 miliona złotych (w 2021 roku wyniosła 3 506,5 miliona złotych). Warto podkreślić, że mBank pozostaje liderem pod względem liczby toczących się postępowań sądowych, a następni w kolejności są Bank Millennium (17 280) oraz Grupa Santander (12 225). PKO BP również może się znaleźć w pierwszej trójce, ale w tym przypadku sprawozdanie za 2022 rok zostanie opublikowane dopiero 10 marca 2023 roku.

mBank przegrał 99 proc. spraw.

Oprócz liczby toczących się postępowań sądowych, w raporcie rocznym mBanku za 2022 rok znalazły się również statystyki dotyczące rozstrzygnięć sądowych. Bank zaznaczył, że roszczenia klientów dotyczą głównie stwierdzenia nieważności umowy i zwrotu zapłaconych rat, z uwagi na abuzywny charakter klauzul indeksacyjnych. Mniej popularnym, w dalszym ciągu korzystnym dla kredytobiorców rozstrzygnięciem, pozostaje odfrankowienie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku mBank przyjmował prawdopodobieństwo przegrania sprawy sądowej na poziomie 50%, lecz w wyniku wzrostu liczby niekorzystnych wyroków w 2022 roku, prognoza ta została podwyższona do 95%. Faktyczne statystyki z ubiegłego roku pokazują, że odsetek przegranych przez bank jest wyższy, ponieważ w samym 2022 roku frankowicze z mBank wygrali 99% spraw (liczba uzyskanych wyroków wyniosła 1453).

frankowicze mbank

Klienci Votum uzyskali 232 wyroków prawomocnych przeciwko mBank.

Grupa Kapitałowa Votum pozostaje liderem pomocy frankowiczom w Polsce. Statystyki sądowe generowane przez kancelarie GK Votum mają bezpośredni wpływ na wyniki całego rynku. W 2022 roku, 27% wszystkich pozwów złożonych przeciwko mBank dotyczyło Klientów Votum Group – dokładnie 1197. Jeśli chodzi o liczbę wyroków prawomocnych, 232 sprawy wygrali Klienci Votum w 2022 r. Co więcej, kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum uzyskały 1148 wyroków w sprawach klientów mBank przed sądami I instancji, które zważywszy na średni czas postępowania apelacyjnego, powinny uprawomocnić się w 2023 r.

Według ekspertów, masowo proponowane przez mBank ugody, są kilkukrotnie mniej korzystne niż skutki prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy kredytu przez sąd. Dlatego tylko droga sądowa daje możliwość trwałego i skutecznego uwolnienia się od skutków umowy zawierającej zapisy niedozwolone.

Zdecydowane wygrane w sądach, korzystna opinia Rzecznika Generalnego TSUE z 16 lutego 2023 r. – zwłaszcza w zakresie pojawienia się zielonego światła do możliwości dochodzenia dodatkowych roszczeń od banku po upadku umowy sprawiają, że zawarcie ugody przestaje być jakąkolwiek alternatywą do korzystnego wyroku sądowego.

Kacper Jankowski

Prezes Zarządu, Votum Robin Lawyers