Od stycznia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wiele wyroków, które dotyczyły kredytów frankowych. Wszystkie wyroki TSUE były korzystne dla Frankowiczów, a trzy z nich szczególnie wyróżniają się na tle pozostałych.

Podczas rozpatrywania spraw dotyczących umów kredytowych w szwajcarskiej walucie, sądy często natrafiają na klauzule, które są uznawane za nieuczciwe. Co istotne, ten element stanowi podstawę do unieważnienia takiej umowy. W kolejnych orzeczeniach TSUE opowiada się po stronie Frankowiczów, akcentując, że w polskim systemie prawnym nie ma miejsca na naruszanie praw Konsumenta.

Wyrok TSUE C-520/21 – bezumowne korzystanie z kapitału

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o syg. C-520/21, wydanym 15 czerwca 2023 roku, omówiono kwestię prawa do korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej. W tej decyzji TSUE jednoznacznie stwierdził, że bank nie ma prawa żądać od Kredytobiorców opłaty za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy dotyczącej kredytu w szwajcarskiej walucie. W momencie, gdy umowa między bankiem a Kredytobiorcą zostaje unieważniona, obie strony są zobowiązane do zwrotu sobie wcześniejszych świadczeń. Ponadto, Trybunał podkreślił, że osoby posiadające kredyt we frankach mają prawo do dochodzenia dalszych roszczeń. Warto również zaznaczyć, że w tym orzeczeniu wyraźnie stwierdzono, że poza zwrotem kapitału przez Kredytobiorcę, banki nie są uprawnione do żądania jakichkolwiek dodatkowych rekompensat z tytułu odszkodowań, waloryzacji lub wynagrodzeń.

małżeństwo w swoim domu

Wyrok TSUE C-287/22 – zabezpieczenie roszczeń na czas trwania procesu

W tym samym dniu, czyli 15 czerwca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-287/22. Tym razem wydał korzystną decyzję dotyczącą zawieszenia spłaty rat podczas trwania procesu sądowego z bankiem. Choć sprawa dotyczyła Klienta Getin Banku, skutki tego wyroku mają szerszy zasięg i obejmują również osoby posiadające kredyty w szwajcarskiej walucie w innych bankach. Udzielenie takiego zabezpieczenia w sporze między bankiem a posiadaczem kredytu frankowego chroni Kredytobiorców przed kolejnym procesem dotyczącym spłaty rat, które zostały już uregulowane po złożeniu pozwu, a także redukuje rosnące roszczenia pomiędzy stronami.

Wyrok TSUE C-139/22 – równy obowiązek informacyjny wobec Kredytobiorców

W dniu 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił trzeci, równie istotny wyrok w sprawie C-139/22. W tym przypadku Trybunał rozważał pytania prejudycjalne skierowane przez sąd w Warszawie i ponownie opowiedział się po stronie Kredytobiorców posiadających kredyty w szwajcarskiej walucie. Chociaż zagadnienie dotyczyło Kredytobiorcy w mBanku, to, podobnie jak w przypadku sprawy C-287/22 (dotyczącej Klienta Getin Banku), skutki tego wyroku odczują wszyscy Kredytobiorcy CHF.

Trybunał orzekł, że bank ma obowiązek udzielania identycznych informacji wszystkim swoim Klientom, niezależnie od ich wykształcenia czy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów. Co więcej, TSUE zaznaczył, że umowa kredytu, która zawiera zarówno nieuczciwe, jak i uczciwe warunki, nie może być realizowana, nawet jeśli klauzule abuzywne zostaną usunięte z jej treści. Po wydaniu tego wyroku, sądy rozstrzygające sprawy Frankowiczów nie są zobowiązane do ponownej analizy niedozwolonych zapisów zawartych w umowach kredytowych, jeśli ich treść jest identyczna lub bardzo zbliżona do klauzul zawartych w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych UOKiK.

flaga UE

Linia orzecznicza nadal po stronie Frankowiczów

Dzięki serii korzystnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanych w 2023 roku, Frankowicze wciąż umacniają swoją pozycję. Teraz nie tylko krajowe sądy, ale także najwyższa instancja unijna wspiera Kredytobiorców posiadających kredyty w szwajcarskiej walucie. Liczne orzeczenia w sprawach dotyczących kredytów frankowych, szczególnie wyroki o sygnaturach C-520/21, C-287/22 i C-139/22, wyraźnie wpływają na kierunek orzecznictwa sądów w Polsce, które opowiadają się po stronie Frankowiczów. Banki natomiast coraz bardziej odczuwają skutki tych przegranych spraw. Co istotne, skutki wyroków w sprawach przeciwko konkretnym bankom mają odzwierciedlenie w decyzjach sądów w przypadku wszystkich kredytodawców. To oznacza, że nie tylko osoby posiadające kredyty w mBanku czy Getin Banku będą składać kolejne pozwy, ale również inni Kredytobiorcy CHF z pozostałych banków.