15 czerwca to dzień długo oczekiwany przez Frankowiczów i banki. Dwa korzystne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowią bodziec do działania dla tych Frankowiczów, którzy jeszcze nie rozpoczęli batalii z bankami. Dzisiaj, oprócz wyroku dotyczącego bezumownego korzystania z kapitału (sygn. C-520/21), TSUE podjął również decyzję w sprawie zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu (sygn. C-287/22).

Zawieszenie spłaty rat – co muszą wiedzieć Frankowicze?

Sprawa oznaczona sygnaturą C-287/22 dotyczy zawieszenia spłaty rat kredytu udzielonego przez Getin Bank, aż do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Pomimo, że sprawa dotyczy Kredytobiorców z Getin Banku i została rozpoczęta przed wydaniem decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji banku, obejmuje szerszą grupę odbiorców. Wyrok TSUE ujednolica orzecznictwo polskich sądów w kwestii zapewnienia Frankowiczom ochrony ich roszczeń, co oznacza, że sprawa dotyczy wszystkich Kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny.

Warto przypomnieć, że pytanie prejudycjalne w sprawie C-287/22 zostało zadane przez jednego z sędziów z dziedziny kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich Sądu Okręgowego w Warszawie. Miało to miejsce 3 maja 2022 roku w kontekście postępowania dotyczącego kredytu udzielonego przez Getin Bank. Kredytobiorcy, którzy złożyli wniosek o unieważnienie umowy, starali się zabezpieczyć swoje roszczenia poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu do czasu wydania prawomocnego wyroku. Niemniej jednak, sąd wydał postanowienie odmawiające im zabezpieczenia, argumentując, że nie uregulowali jeszcze nominalnej kwoty kredytu wobec banku.

Co więcej, wydział specjalizujący się w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich przy Sądzie Okręgowym w Warszawie przyjął interpretację, która mówi o  wstrzymaniu spłaty rat jedynie w przypadku, gdy Kredytobiorcy całkowicie uregulowali swoje zobowiązanie wobec banku. Sąd w Warszawie zwrócił się z pytaniem do TSUE, mającym rozstrzygnąć, czy dyrektywa unijna 93/13, która ma na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi warunkami umownymi, jest zgodna z interpretacją krajowych przepisów. Co istotne, na podstawie tych przepisów sąd mógł odmówić Kredytobiorcy zabezpieczenia, nawet w przypadku dużego prawdopodobieństwa, że zostanie stwierdzona nieważność umowy kredytowej.

FLAGA UE
Co z ratami Frankowiczów podczas trwania procesu?

Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma znaczenie o ogromnym zakresie, zarówno dla Kredytobiorców z Getin Banku, jak i dla innych osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Dotychczas brakowało jednolitego orzecznictwa sądów w kwestii zawieszania spłaty rat kredytu podczas procesów dotyczących umów indeksowanych CHF. Często można było zauważyć, że Frankowicze, których sprawy były rozpatrywane przez wydział specjalizujący się w sprawach frankowych Sądu Okręgowego w Warszawie, mieli większe szanse na uzyskanie zabezpieczenia swoich roszczeń niż inni Kredytobiorcy, których sprawy toczyły się w innych sądach w kraju. Od dziś orzecznictwo ma zostać ujednolicone, a Kredytobiorcy będą mogli ubiegać się o zawieszenie płatności  rat kredytowych w trakcie trwania procesu sądowego przeciwko bankowi. Ważna jest jednak informacja, że zawieszenie płatności rat nie nastąpi automatycznie, lecz wymagane jest złożenie stosownego wniosku przez Kredytobiorcę.

Trybunał potwierdził prawo frankowiczów do zawieszenia rat na czas trwania procesu. Oczywiście nie zadzieje się to z automatu. W praktyce oznacza to, że kredytobiorcy będą mogli wnioskować do sądu o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu. A w przypadku zgody sądu – nie płacić rat do banku do końca sprawy sądowej i spokojnie oczekiwać na korzystny wyrok. Z racji tego, że frankowicze nie mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych, będzie to dla nich odczuwalny oddech finansowy, który z pewnością skłoni kolejnych frankowiczów do podjęcia działań na drodze sądowej, zamiast decydować się na znacznie mniej korzystne ugod.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum SA.

Więcej informacji: www.franknews.pl, www.stockwatch.pl