Oczywiście temat numer jeden w ostatnich dniach to: Frankowicze ugody. Gotowość do zawarcia porozumień zgłosiły między innymi PKO BP SA oraz Santander Bank Polska SA. Jest to kolejny sygnał, po ustanowieniu wysokich rezerw, potwierdzający, że banki poważnie zaczęły traktować lawinowo rosnące ilości pozwów w sprawach frankowych – w 2019 r. przybyło prawie 11,6 tys. takich spraw. Z pewnością przyczyniły się również do tego ostatnie wygrane frankowiczów w sądach (85% w styczniu 2020 r.).

{button}

Frankowicze czekają na ugody

Po wyroku TSUE Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK dali jasno do zrozumienia przedstawicielom banków, że to najwyższy czas, aby usiadły do stołu z kredytobiorcami i rozwiązały problem związany z klauzulami abuzywnymi znajdującymi się w umowach kredytowych. Urzędy sugerowały, że sektor bankowy uniknie w ten sposób długich i kosztownych procesów z Frankowiczami. Jak widać bankowcy nie od razu zastosowali się do tych rad i zwlekali z propozycjami ugodowymi aż do teraz. Pytanie tylko, czy warto było czekać?

Na jakie ugody mogą liczyć Frankowicze?

Póki co brakuje konkretnych propozycji dla konsumentów, które byłyby dla nich korzystne. Przewalutowanie kredytu powiązanego z kursem CHF na kredyt złotowy po aktualnym kursie franka szwajcarskiego, nie jest żadnym rozwiązaniem. W ten sposób kredytobiorca pozbywa się co prawda ryzyka dalszego wzrostu kursu CHF, ale kosztem uznania swojego aktualnego zobowiązania we frankach. A co za tym idzie, dalej spłaca do banku więcej niż pożyczył, przy jednoczesnym wzroście raty wynikającym ze wzrostu oprocentowania spowodowanym przejściem na stawkę WIBOR.

Frankowicze – ugody lepsze od sądu?

Zapowiedzi ugód przez banki nie rozwiązują problemu Frankowiczów. Niezbędne są sensowne porozumienia, które uwzględnią interes obu stron sporu, a nie tylko banków. Na ten moment brakuje takich propozycji. W związku z tym dochodzenie roszczeń na drodze sądowej pozostaje jedyną skuteczną drogą dla Frankowiczów na wygranie z bankiem. Obecnie nie ma innej możliwości, by odzyskać zwrot nadpłaconych rat lub unieważnić całkowicie zawartą umowę kredytową. 

Oczywiście na bieżąco analizujemy stanowiska banków i nie zamykamy się na możliwość polubownego rozwiązywania sporów. Jednakże propozycje te powinny być dla kredytobiorców atrakcyjne i rozwiązywać problem umowy frankowej kompleksowo. Jako Grupa Kapitałowa, już w 2017 r. szukaliśmy możliwości podjęcia dialogu z bankami. W tym celu odwiedziliśmy kilkanaście banków z chcąc opracować propozycje ugodowe, a także skierowaliśmy ponad 900 spraw do Rzecznika Finansowego. Niestety banki pozostają nieugięte, co spowodowało, że dzisiaj na taką skalę dochodzimy roszczeń w imieniu naszych klientów na salach sądowych.

Paweł Wójcik, Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.