Wyrok w sprawie frankowiczów mBank SA

Niewątpliwie pandemia spowodowana koronawirusem wprowadziła pewne zamieszanie w wymiarze sprawiedliwości. Ponieważ restrykcje związane z kwarantanną ograniczyły dostęp do sądu. I rzeczywiście od połowy marca do połowy maja rozprawy w sprawach cywilnych praktycznie się nie odbywały. Ale statystyki czerwcowe już pokazały, że wszystko wraca do normy. Otóż posiedzenia odbywają się planowo i zapada co raz więcej orzeczeń. Podobnie rozpoczął się lipiec. Dnia 3 lipca 2020 r. zapadł wyrok w sprawie frankowiczów mBank SA, reprezentowanych przez kancelarię z GK VOTUM. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zasądził na rzecz klientów 71.502,61zł wraz z odsetkami i kosztami procesu (sygn. akt XVIII C 2363/18).

Wyrok w sprawie frankowiczów – co zawierał pozew?

Postępowanie dotyczy zakwestionowania przez kredytobiorców postanowień umowy kredytu indeksowanego do CHF, udzielonego w listopadzie 2008 r. przez BRE Bank SA (obecnie mBank SA). Natomiast Klienci zdecydowali się na podjęcie kroków prawnych, ponieważ pomimo regularnej spłaty rat przez kilkanaście lat, ich zadłużenie wobec banku nie zmalało, a nawet wzrosło. Tym samym przygotowany pozew obejmował roszczenie o usunięcie klauzuli przeliczeniowej do franka szwajcarskiego z umowy kredytowej i zwrot nadpłaconych rat. W konsekwencji sąd wydał wyrok w sprawie frankowiczów reprezentowanych przez kancelarię z GK VOTUM o odfrankowienie umowy kredytowej.

Wyrok w sprawie frankowiczów –  jak wyglądało postępowanie?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dnia 23 października 2018 r. Sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy na dzień 22 lutego 2019 r., a następnie odroczył ją do 26 kwietnia 2019 r. Podczas rozprawy strony podtrzymały swoje stanowiska i wnioski dowodowe. Dnia 10 września 2019 r. sąd wydał postanowienie w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego ds. rachunkowości. Po wymianie kolejnych pism procesowych, sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na dzień 26 czerwca 2020 r. Ze względu na przeprowadzenie całego postępowania dowodowego, zamknięto przewód sądowy i udzielono głosów stronom. Jednocześnie wyrok w sprawie frankowiczów  został ogłoszony w dniu 3 lipca 2020 r.

Wyrok w sprawie frankowiczów – co postanowił sąd?

Oczywiście na pisemne uzasadnienie zapadłego wyroku trzeba jeszcze poczekać. Wyrok nie jest prawomocny. Niemniej jednak w ustnych motywach rozstrzygnięcia przewodnicząca składu sędziowskiego podzieliła argumentację powodów. Zwłaszcza, co do uznania części zapisów umowy kredytowej za niedozwolone postanowienia umowne. Jednocześnie sąd postanowił o dalszym obowiązywaniu umowy, ale bez zakwestionowanych klauzul przeliczeniowych do CHF. Tym samym zapadły wyrok w sprawie frankowiczów zawiera zasądzenie kwoty:

  • 71.502,61 zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń wraz z odsetkami,
  • – 7.434,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Przede wszystkim z niekrytą satysfakcją odnotowujemy kolejne zwycięstwo naszej kancelarii z Grupy Kapitałowej VOTUM w sprawie frankowej. Ponieważ wydany 3 lipca 2020 r. wyrok w sprawie frankowiczów potwierdza, że nakreślona strategia procesowa jest właściwa i przynosi spodziewany efekt. Natomiast w tej konkretnej sprawie cieszy ponadto fakt, że przed tym składem sędziowskim mamy w toku kolejne kilkanaście procesów sądowych, co zwiastuje dalsze wygrane dla naszych klientów.

Kacper Jankowski Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA
Kacper Jankowski
Kacper Jankowski

Redaktor

kacper.jankowski@votum-rl.pl

Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA, ekspert z zakresu prawa bankowego i praw konsumenta. Wielokrotnie cytowany przez największe dzienniki: Rzeczpospolita,... czytaj więcej

Czytaj również


rekordowa wygrana frankowiczów Votum
Rekordowa wygrana frankowiczów Votum 2,75mln złotych

Frankowicze wygrali 96% spraw sądowych we wrześniu 2020 r. Zatem sytuacja osób posiadających kredyty frankowe

Czytaj więcej
Votum opinie frankowiczów
Votum opinie frankowiczów. Poznaj historię Klientów, którzy już wygrali! (WYWIAD)

Tradycyjnie październik był miesiącem, który należał do frankowiczów. Rocznica TSUE, milionowe kary dla banków, premiera

Czytaj więcej
klauzule abuzywne w kredytach frankowych
Klauzule abuzywne kosztowne dla banków – kolejne kary UOKiK

Temat kredytów frankowych już dawno przestał być jedynie wewnętrznym problemem na linii klient-bank. W związku

Czytaj więcej
film banksterzy
Film Banksterzy – historia frankowiczów

Powoli można mówić o pewnej tradycji, że październik to miesiąc frankowiczów. Podobnie jak w ubiegłym

Czytaj więcej