W okresie kwarantanny Frankowicze bardziej niż kiedykolwiek poszukują aktualności w sprawach frankowych. Oczywiście są im niezbędne, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że to na pewno właściwy moment, żeby zająć się swoim kredytem we frankach. Jak się okazuje, chwilowy zastój w orzecznictwie w żaden sposób nie odbił się negatywnie na toczących się procesach. A sprawy frankowe aktualnie nadal przodują w sądowych statystykach. I mimo, że część rozpraw odroczono, co w nieznaczny sposób wydłuży czas postępowania, to w nowo zainicjowanych procesach można spodziewać się przełomu. Jakiego?

{button}

Sprawy frankowe aktualności – postępowanie upominawcze

Otóż sędziowie w jeszcze większym stopniu niż dotychczas zaczęli rozpoznawać sprawy frankowe na posiedzeniach niejawnych w trybie upominawczym. A to oznacza, że po zapoznaniu się z treścią wniesionego pozwu, sąd nakazuje bankowi zapłatę w ciągu 14 dni na rzecz Frankowiczów, zgodnie z treścią ich żądań. Czyli bez wyznaczania terminów rozpraw, przesłuchiwania stron i świadków, a także dopuszczania dowodów np. z opinii biegłych. Oczywiście bankowi przysługuje prawo do odwołania się i złożenia sprzeciwu. Niemniej jednak musi po pierwsze zmieścić się w ustawowym terminie, a po drugie podnieść wszystkie argumenty i wnioski dowodowe w jednym piśmie. Jeśli tego nie zrobi, nakaz się uprawomocni. Dlatego wyraźnie widać, że sprawy frankowe aktualnie przyspieszają.

Sprawy frankowe aktualności – 12 nakazów na ponad 620 tys. zł

Najlepszym tego przykładem jest otrzymanie przez kancelarię z GK VOTUM 12 nakazów i to zaledwie w ciągu 3 dni roboczych. Co więcej, łączna kwota wynikająca z tych rozstrzygnięć wyniosła ponad 620 tys. złotych! Oczywiście na chwilę obecną nakazy są nieprawomocne, nie minął jeszcze termin do złożenia sprzeciwów. Warto podkreślić, że zapadłe rozstrzygnięcia dotyczą umów kredytów indeksowanych do CHF i zasądzenia zwrotu nadpłaconych rat. Oprócz nakazania bankom zapłaty głównych roszczeń, sąd zobowiązał je również do zwrotu kosztów procesowych i odsetek. Sprawy frankowe aktualności i wydane nakazy prezentuje poniższa tabela:

12 nakazów zapłaty
12 nakazów zapłaty dla Frankowiczów na 620 tys. zł

Sprawy frankowe aktualności – czy czeka nas przełom?

Wszyscy zadają sobie pytanie, jak teraz będzie wyglądał wymiar sprawiedliwości po zniesieniu części restrykcji. Zwłaszcza, że w przestrzeni publicznej pojawiają się kolejne pomysły na usprawnienie pracy sądów – od zdalnych posiedzeń, przez wprowadzenie korespondencji drogą elektroniczną, po funkcjonowanie w trybie zmianowym. Natomiast pewne jest na ten moment, że od 16 maja 2020 r. uwolniono wstrzymane lub zawieszone terminy procesowe. Co oznacza, że sądy zaczną wysyłać do stron postępowań pisma procesowe, które mogą być obwarowane terminem na zajęcie odpowiedniego stanowiska lub podjęcia innych kroków przewidzianych przepisami prawnymi.

Sprawy frankowe aktualnie zwiększają swój i tak już znaczący udział w postępowaniach, które toczą się w wydziałach cywilnych. I nawet czas epidemii tego nie zmienił, wręcz przeciwnie. W przypadku GK Votum, korzystający z narzędzi pracy zdalnej prawnicy procesowi w I kw. 2020 r. wystosowali do sądów  1 540 pozwów. A w samym maju sprawy frankowe stanowiły przedmiot 860 powództw sądowych. To sprawia, że sądy zaczną szukać lub korzystać z rozwiązań, które pozwolą im na przyśpieszenie procedowania spraw. Takim narzędziem są m.in. nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Biorąc pod uwagę właściwość sądów, które zdecydowały się na wydanie rozstrzygnięć w tym trybie, można się spodziewać fali kolejnych nakazów. Ponieważ nie są to już tylko odosobnione przypadki sędziów stosujących tego rodzaju orzeczenia. Lecz mówimy tu o sądach z Wrocławia, Poznania, Krakowa, czy Lublina. Ale również o mniejszych ośrodkach, takich jak: Środa Śląska, Żywiec, Tczew, czy Pułtusk.

Paweł Wójcik Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA