Wygląda na to, że sądy na dobre wróciły do orzekania po wiosennym „lockdownie”. Przynajmniej jeśli chodzi o kredyty frankowe. Kancelaria z GK Votum w ubiegłym tygodniu uzyskała wyrok prawomocny dla frankowiczów Santander Consumer Bank SA przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu (sygn. akt I AcA 123/20). Natomiast dzisiaj zapadł wyrok przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia (sygn. akt I C 3027/18), na mocy którego kredytobiorcy otrzymali zwrot 51.525,03 zł . Jednocześnie w ustnych motywach uzasadnienia sąd „odfrankowił” kredyt frankowy mBank SA.

Kredyty frankowe – kancelaria z GK Votum uzyskuje nakaz zapłaty

Frankowicze reprezentowani przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum skierowali pozew do właściwego sądu w dniu 3 sierpnia 2018 r. Okazało się, że już 17 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał z urzędu nakaz zapłaty. Takie rozstrzygnięcie było możliwe, ponieważ okoliczności sprawy nie budziły wątpliwości, a sąd uznał roszczenia za oczywiście zasadne. Niemniej jednak bank zmieścił się w ustawowym terminie i złożył sprzeciw od wydanego nakazu. Zatem dalszy spór o kredyty frankowe kancelaria prowadziła w zwykłym trybie, oczekując na wyznaczenie terminów kolejnych czynności procesowych przez sąd.

Kredyty frankowe – kancelaria z GK Votum podejmuje dalsze czynności procesowe

Po skutecznym złożeniu sprzeciwu przez pozwany bank, w dniu 4 października 2018 r. sąd wydał postanowienie o dopuszczeniu pisemnej opinii biegłego z zakresu ekonomii i finansów. Jednocześnie sąd zobowiązał biegłego do opracowania opinii w terminie 45 dni. Następnie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wyznaczył termin pierwszej rozprawy na dzień 14 maja 2019 r., po czym odwołał ją i wyznaczył nowy termin na 23.07.2019 r.

Kolejna rozprawa miała miejsce 29 października 2019 r., na której sąd przesłuchał powodów i świadka banku. W międzyczasie została wydana opinia uzupełniająca w zakresie prawidłowości wyliczenia roszczeń o kredyty frankowe. Kancelaria otrzymała zawiadomienie o terminie kolejnej rozprawy wyznaczonej na dzień 21 kwietnia 2020 r., która ostatecznie została odwołana z powodu koronawirusa.

Kredyty frankowe – kancelaria z GK Votum uzyskuje wyrok zasądzający

W dniu 19 czerwca 2020 r. odbyła się kolejna, jak się później okazało ostatnia rozprawa. Ponieważ po zamknięciu przewodu sądowego, sąd zasądził od mBank-u na rzecz powodów kwotę 51.525,03 zł wraz z odsetkami. Dodatkowo sąd dokonał zwrotu  10.968,00zł tytułem kosztów procesu. Oczywiście na pisemne uzasadnienie wyroku trzeba jeszcze poczekać. Niemniej jednak w ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, co następuje:

  1. klauzule przeliczeniowe do CHF należy uznać za abuzywne,
  2. mechanizmy przeliczeniowe są świadczeniami ubocznymi,
  3. świadczenia zostały określone w złotych polskich, a frank szwajcarski jest tylko miernikiem wartości,
  4. zapisy dotyczące kursów stosowanych przez bank są niejednoznaczne i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  5. nie można zmodyfikować i uzupełnić umowy, która ma nadal obowiązywać z pozostawieniem oprocentowania: LIBOR + marża.

Kredyty frankowe – kancelaria w dobie koronawirusa

Niewątpliwie dzisiejsza wygrana cieszy i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że dotyczy sprawy kredytów frankowych, w których kancelaria uzyskała pierwszy nakaz zapłaty. Po drugie to już kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla naszych klientów po wznowieniu prac przez sąd po przerwie spowodowanej pandemią. Dotychczas frankowicze reprezentowani przez Grupę Kapitałową Votum w ciągu ostatniego miesiąca otrzymali blisko 30 nakazów zapłaty. Do tego dochodzi ostatnia prawomocna wygrana przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu. Po trzecie na uwagę zasługuje fakt, że w ustnym uzasadnieniu sąd odfrankowił umowę kredytu indeksowanego do CHF. Tym samym wskazał, że po wykreśleniu klauzul przeliczeniowych, umowa może być dalej wykonywana jako kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR + marża.

Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA