Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w połowie czerwca 2019 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w maju 2008 r. z Bankiem Millennium SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w lipcu 2019 r. wniesiono reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego kredytobiorcy zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Postępowanie zakończyło się wygraną frankowiczów z Bankiem Millennium SA kwotą 36.198,51zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie 4 lutego 2020 r. (sygn. akt I C 65/20). Pierwszy termin rozprawy wyznaczono już na 20 marca 2020 r. Jednak sąd odwołał go i podał nowy 17 sierpnia 2020 r. Podczas rozprawy powodowe zostali przesłuchani informacyjnie. Następnie sąd przesłuchał świadków i powołał biegłego z zakresu rachunkowości. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Wyrok zapadł 1 marca 2021 r. Na jego mocy sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej i wygrana frankowiczów z Bankiem Millennium SA stała się faktem. Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 36.198,51zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.708,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Bankiem Millennium SA – opinia Klientów

BRE Bank SA był jednym z liderów wśród banków, które w latach 2005-2010 udzielały najwięcej kredytów frankowych. Nic więc dziwnego, że przy takim portfelu spraw, najwięcej wygranych frankowiczów jest z mBank SA. Jak wyglądał początek drogi do wygranej z bankiem?

Zdecydowaliśmy się na dochodzenie roszczeń, ponieważ co raz częściej słyszeliśmy, że ludzie zaczynają walczyć o swoje, a umowy kredytowe zawierają klauzule niedozwolone. Decyzję podjęliśmy w ciągu miesiąca od pierwszego spotkania z Państwa przedstawicielem. W tym czasie otrzymaliśmy mnóstwo materiałów, w tym analiz i artykułów, co pomogło w zrozumieniu tematu.

Z pewnością dla wielu Klientów obiekcją, która nie pozwala na zlecenie swojej sprawy, jest nie tylko obawa, czy wygrana frankowiczów z bankiem jest możliwa. Natomiast bardzo często kredytobiorcy obawiają się wizyty w sądzie i stresu z tym związanego. Dlatego wiele zależy od przygotowania do udziału w rozprawie.

Co prawda przed zawarciem umowy otrzymaliśmy informację, że co do zasady nasz udział w postępowaniu sądowym ograniczy się do jednej rozprawy. Ale o wszystkim będzie decydował sędzia prowadzący sprawę. I w naszym przypadku musieliśmy się stawić w sądzie dwukrotnie. Na obu rozprawach było niewiele pytań i większość z nich, prawie 90%, pokrywała się z listą przykładowych pytań, które otrzymaliśmy od naszego pełnomocnika. Co nie zmienia faktu, że dla osoby, która nie ma styczności z sądem, było to stresujące przeżycie. Na szczęście byliśmy bardzo dobrze przygotowani.

wygrana frankowiczow mbank sa
Nasi Klienci w towarzystwie Manager Moniki Pelc i Prezesa Krzysztofa Rosnera z DSA Investment SA z GK VOTUM