Tradycyjnie już portal Rzeczpospolita opublikował statystyki orzeczeń zapadłych w sprawach frankowych w ostatnim czasie. Biorąc pod uwagę zgromadzone dane, frankowicze przed sądem zdecydowanie wygrywają. Co więcej w czerwcu zapadło co najmniej 49 wyroków sądów w sprawach frankowych (6 prawomocnych), z czego 46 było korzystnych dla klientów. To oznacza, że 94% spraw wygrali frankowicze. Choć to nie jedyna dobra informacja. Co prawda kolejny wyrok uzyskany przez kancelarię z GK Votum zapadł już w lipcu, ale ustalenia zapadły po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2020 r. Dnia 1 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Łomży wydał wyrok wstępny (sygn. akt I C 881/19).

{button}

Frankowicze przed sądem – czego dotyczył pozew?

Postępowanie dotyczy zakwestionowania przez kredytobiorców postanowień umowy i regulaminu kredytu indeksowanego do CHF, udzielonego we wrześniu 2008 r. przez Bank Millennium SA. Klienci zdecydowali się na podjęcie kroków prawnych, ponieważ pomimo regularnego uiszczania rat przez kilkanaście lat, ich zadłużenie wobec banku nie zmalało, a nawet wzrosło. Ponadto bank stosował własny kurs franka szwajcarskiego, jednocześnie nie informując klientów, w jaki sposób ten kurs jest ustalany. Zatem przygotowany pozew obejmował roszczenie o stwierdzenie abuzywności zapisów umowy i regulaminu. Dlatego frankowicze przed sądem domagali się zwrotu nienależnych świadczeń.

Frankowicze przed sądem – jak przebiega postępowanie?

Frankowicze reprezentowani przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum skierowali pozew do właściwego sądu w dniu 20 grudnia 2019 r. Natomiast Sąd Okręgowy w Łomży wyznaczył termin pierwszej rozprawy na dzień 9 marca 2020 r., na której zapytał strony o możliwość ugodowego zakończenia sporu. Oczywiście pełnomocnik banku zdecydowanie odrzucił taką możliwość. Dlatego sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na dzień 1 kwietnia 2020 r. Ze względu na pandemię termin odwołano, a rozprawę odroczono do dnia 17 czerwca 2020 r. Podczas rozprawy frankowicze przed sądem byli reprezentowani przez pełnomocnika, który bardzo szczegółowo przesłuchał świadków. Następnie sąd odroczył rozprawę do dnia 1 lipca 2020 r. W trakcie posiedzenia sąd ogłosił wyrok wstępny i ustalił poszczególne zapisy umowy i regulaminu za postanowienia abuzywne.

Co to jest wyrok wstępny?

Zgodnie z art. 318 kodeksu postępowania cywilnego sąd, uznając roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępny tylko co do samej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania – zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie. Czyli w niniejszej sprawie sąd ustalił abuzywność konkretnych zapisów umowy i regulaminu odnoszących się do kursu franka szwajcarskiego. Innymi słowy, frankowicze przed sądem uzyskali aprobatę, co do zasady sformułowanych roszczeń. Tym samym sąd podzielił ich stanowisko, co do nieuczciwych zapisów zastosowanych przez bank. A dalsze postępowanie będzie dotyczyło rozpoznania wysokości należnego roszczenia. Oczywiście wyrok nie jest prawomocny i bankowi przysługuje prawo do złożenia apelacji.

Frankowicze przed sądem – wsparcie Rzecznika

Niewątpliwe opublikowane przez dziennik Rzeczpospolita i Parkiet statystyki orzeczeń jasno pokazują, że frankowicze przed sądem mają coraz więcej do powiedzenia i wygrania. Natomiast przy okazji naszej sprawy warto wspomnieć, że argumentacja procesowa została wsparta Istotnym poglądem wydanym przez Rzecznika Finansowego. Ponadto po serii nakazów, orzeczeń i wyroków zaocznych, przyszedł czas na wyrok wstępny. Powinno to wpłynąć to na przyspieszenie i przewidywalność postępowań, gdyż spór będzie toczył się jedynie, co do wysokości roszczenia, a nie zasady.

Paweł Wójcik Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA