Pomoc frankowiczom Wrocław – prawomocna wygrana GK VOTUM

Biorąc pod uwagę dane statystyczne BIK, można wywnioskować, że najwięcej Frankowiczów mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Oczywiście nie jest to jedynie problem dużych aglomeracji, gdyż kredytobiorcy frankowi są w zasadzie wszędzie. Jednak wśród osób poszukujących sprawdzonej kancelarii najwięcej  jest zapytań o pomoc frankowiczom: Wrocław, Warszawa, czy Gdańsk. Inna sprawa, że co raz mniej jest pełnomocników, którzy świadczą swoje usługi tylko lokalnie. Przykładem jest Grupa Kapitałowa VOTUM, który oferuje wsparcie dla kredytobiorców na terenie całego kraju. A do tego robi to niezwykle skutecznie. Ponieważ kancelaria z tej grupy uzyskała właśnie  kolejny prawomocny wyrok dla swoich klientów.

 

Sprawdź, ile pieniędzy możesz ODZYSKAĆ!

 

Pomoc frankowiczom Wrocław – kredytobiorcy mBank

Postępowanie dotyczyło zakwestionowania przez kredytobiorców postanowień umowy kredytu indeksowanego do CHF z lipca 2008 r., zawartej z przez BRE Bank SA (obecnie mBank SA). Klienci zgłosili się do kancelarii z  GK VOTUM, która oferuje nie tylko pomoc frankowiczom we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Co więcej zdecydowali się na podjęcie kroków prawnych, ponieważ pomimo regularnej spłaty rat przez kilkanaście lat, ich zadłużenie wobec banku nie zmalało, a nawet wzrosło. Tym samym początkowo domagali się odfrankowienia ich umowy i zwrotu nadpłaconych rat. Natomiast w toku prowadzonego procesu rozszerzyli również swoje żądanie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej

Jak przebiegał proces sądowy?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt I C 114/19). Pomoc frankowiczom polegała m.in. na zakwestionowaniu przez pełnomocnika mechanizmu waloryzacji kwoty kredytu do waluty franka szwajcarskiego jako pozornego. Ponadto kancelaria z Wrocławia wskazała w uzasadnieniu, że w umowie nie znajdowało się jakiekolwiek uregulowanie przewidujące szczegółową zasadę ustalania kursów waluty obcej przez bank. Pomimo przedstawienia szerokiej argumentacji prawnej i przeprowadzenia postępowania dowodowego, sąd nie znalazł podstaw do uznania roszczeń kredytobiorców. Co prawda nabrał wątpliwości w zakresie spreadów stosowanych przez bank, o ile odbiegały one od średnich kursów NBP. Ale odrzucił wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości, gdyż nie przewidywał sprawdzenia  w tym zakresie. Ostatecznie sąd I instancji oddalił powództwo, jednak nie obciążył powodów obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.

Pomoc frankowiczom Wrocław – walczymy do końca

Oczywiście umowa zawarta z klientami gwarantowała pomoc frankowiczom na wszystkich etapach postępowania sądowego. Dlatego po uzyskaniu uzasadnienia do wyroku, kancelaria z Wrocławia złożyła apelację do sądu II instancji. Sąd odwoławczy wyznaczył termin rozprawy apelacyjnej 24 lipca 2020 r. Po zapoznaniu się z argumentacją pełnomocnika kredytobiorców z GK Votum, Sąd Okręgowy w Łodzi zmienił zaskarżony wyrok sadu I instancji (sygn. akt III Ca 1496/19). Jednocześnie zasądził solidarnie na rzecz powodów kwotę:

  • 46.654,13zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 4.634,00zł tytułem kosztów procesu,
  • – 2.800,00zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Dlaczego frankowicze ostatecznie wygrali?

Przede wszystkim niniejsza sprawa pokazuje, że umowy kredytowe powiązane z CHF zawierają klauzule abuzywne i należy je kwestionować. Nawet jeśli sąd niższej instancji nie ma co do tego przekonania. Choć dzieje się tak co raz rzadziej, skoro w I półroczu 2020 r. 90% wyroków było korzystnych dla frankowiczów. W postępowaniu apelacyjnym sąd II instancji uznał argumentację banku o niewygórowanym kursie za błędna. Ponieważ bank mógł dowolnie kształtować ratę kredytu i w ten sposób wpływać na wysokość zobowiązania kredytobiorców. Ponadto w ocenie sądu postanowienia umowne nie były sformułowania jednoznaczne. A zgodnie ze stanowiskiem TSUE treść umowy musi być jasna nie tylko gramatycznie, ale w sposób precyzyjny określać sytuację klienta. Tym samym skutkiem winna być całkowita nieważność umowy. I zgodnie z teorią dwóch kondykcji, bank winien zwrócić klientom wszystko to, co do tej pory świadczyli, z uwzględnieniem takiego samego obowiązku po stronie klientów.

Paweł Wójcik, Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA
Paweł Wójcik
Paweł Wójcik

Redaktor

pawel.wojcik@votum-rl.pl

Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA, ekspert z zakresu prawa bankowego, specjalizujący się w kredytach konsumenckich i hipotecznych. Odpowiada za... czytaj więcej

Czytaj również


liczby frankowiczów
Rekordowe liczby frankowiczów – pozwy, wyroki, wygrane

Powoli opada kurz po majowych rewelacjach związanych z kolejnym orzeczeniem TSUE i planowaną publikacją uchwały

Czytaj więcej
uchwała Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów nie zapadła. Co dalej?

Na ten dzień czekało wielu polskich frankowiczów. Po tym, jak publikacja uchwały w sprawach kredytów

Czytaj więcej
tsue ponownie korzystny dla frankowiczów
TSUE ponownie korzystny dla frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyzwyczaił nas już do tego, że jego orzeczenia budzą wśród zainteresowanych

Czytaj więcej
Sąd Najwyższy w sprawie frankowiczów
Sąd Najwyższy w sprawie frankowiczów – jak orzeknie?

Wszystko wskazywało na to, że data 25 marca 2021 r. na zawsze zapisze się na

Czytaj więcej