Banki zwykle decydują się na wysłanie wezwania do Frankowiczów, którzy już złożyli pozew do sądu w związku z wadliwą umową o kredyt CHF. Dlaczego decydują się na takie działanie? Kredytodawcy kierują wezwania, w celu przerwania biegu terminu przedawnienia swoich roszczeń. Chociaż w wielu przypadkach robią to dopiero po kilku miesiącach od wszczęcia postępowania, swoje działania motywują próbą zabezpieczenia interesów i uniknięcia konsekwencji jakie niesie za sobą przedawnienie roszczeń.

Banki chcą się chronić, więc wysyłają wezwania do Kredytobiorców

Wielu Frankowiczów sądzi, że otrzymane wezwanie od banku oznacza tylko jedno: kredytodawca wytacza proces. Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach banki nie wnoszą pozwu, jednak należy podkreślić, że nie jest to zasadą, a działania poszczególnych kredytodawców mogą się od siebie różnić.  

Niemniej jednak otrzymanie wezwania od banku z pewności budzi niepokój wśród Frankowiczów. W takiej sytuacji warto skonsultować się z doświadczonym pełnomocnikiem, który wskaże najlepszą ścieżkę działania. Skorzystanie z usług specjalistów z zakresu spraw frankowych daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne zabezpieczające interesy konsumenta. Należy podkreślić, że w celu pełnej ochrony równie istotne są decyzje Frankowicza, dlatego powinien informować swojego pełnomocnika o wszelkich działaniach banku.

wezwanie od banku

Czy wezwanie od banku oznacza proces?

Otrzymanie wezwania od banku nie musi oznaczać, że kredytodawca od razu chce wytoczyć proces, jednak w ten sposób instytucja podkreśla, że jest gotowa podjąć kolejne kroki prawne. Po skierowaniu pisma do Frankowicza, poza wszczęciem procesu, kredytodawca ma możliwość skierować sprawę do negocjacji lub zmierzać do zawarcia ugody. Warto zaznaczyć, że praktyki banków w zakresie wysyłania wezwań mogą się różnić, podobnie jak reakcje różnych pełnomocników na takie wezwania. Kluczowym elementem jest tutaj indywidualna strategia, która najlepiej odpowiada na konkretną sytuację kredytową danego posiadacza kredytu CHF. Co istotne, w przypadku podjęcia decyzji przez bank o wszczęciu postępowania sądowego, pismo z sądu trafia tylko do Kredytobiorcy, dlatego ważne jest, aby dokument został przekazany pełnomocnikowi, aby nie doprowadzić do opóźnień w odpowiedzi.

pozew o kredyt we frankach

Jakie działania podjąć po otrzymaniu wezwania od banku?

Jakakolwiek korespondencja, którą Frankowicz otrzymuje od swojego kredytodawcy może powodować reakcje stresowe, jednak w chwili otrzymania wezwania od banku warto zachować spokój i podjąć konkretne czynności. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w żadnym wypadku nie należy ignorować wezwania od banku. Warto jednak skonsultować się z pełnomocnikiem doświadczonym w prowadzeniu spraw frankowych, ponieważ skorzystanie z pomocy specjalisty może nie tylko zwiększyć szanse na wygranie ewentualnego procesu z bankiem, ale daje też poczucie wsparcia i gwarancję, że wszelkie terminy zostaną zachowane. Co więcej, należy mieć świadomość, że banki wysyłają wezwania do Frankowiczów w celu przerwania biegu przedawnienia swoich roszczeń, jednak co istotne, prawo stoi po stronie konsumenta.  Jeśli bank w wezwaniu kieruje jakiekolwiek roszczenia powołując się na zapłatę z tytułu bezumownego korzystania z kapitału, warto odnieść się do wyroku TSUE C-520/21, w którym Trybunał wyraźnie podkreśla, że po unieważnieniu umowy o kredyt CHF, bankom nie należy się nic poza zwrotem kapitału kredytu. Podsumowując, po otrzymaniu wezwania od banku, istotne jest by mieć na uwadze, że aktualne orzecznictwo jest po stronie konsumentów, a liczne wyroki TSUE w sprawach frankowych stwarzają możliwość skutecznej obrony Frankowiczów przed nieuczciwymi działaniami sektora bankowego.