Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 14 grudnia 2023 wyrok dotyczący momentu rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń. Choć sprawa C-28/22 dotyczyła klientów Getin Noble Banku, to jego rezultaty będą miały wpływ na wszystkich posiadaczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Jakie pytania rozważał TSUE?

Czego dotyczyła sprawa C-28/22?

W najnowszym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-28/22), podjęto analizępięciu istotnych kwestii zgłoszonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Oto pytania, które zostały skierowane do TSUE

  • Z jakim momentem należy wiązać początek biegu terminu przedawnienia roszczeń?
  • Czy przedsiębiorca powinien sam zweryfikować świadomość konsumenta co do nieważności umowy kredytowej?
  • Czy możliwa jest sytuacja w której bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta zaczyna się szybciej niż roszczeń przedsiębiorcy?
  • Czy banki mogą powoływać się na prawo zatrzymania?
  • Czy powołując się na zarzut zatrzymania, bank może uniknąć zapłaty odsetek za to, że nie oddał konsumentowi należności w terminie wynikającym z wezwania do zapłaty?
wlasnie-padl-nowy-wyrok-tsue

Termin przedawnienia roszczeń – dlaczego istotny dla Frankowiczów?

Warszawski Sąd Okręgowy skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące terminu przedawnienia roszczeń. Ta kwestia ma kluczowe znaczenie dla Frankowiczów, bowiem w chwili wskazania przez TSUE momentu, od którego należy rozpocząć naliczanie 3-letniego okresu przedawnienia roszczeń, może się okazać, że banki nie mają prawa do składania roszczeń, gdyż ich czas już minął.

Nowy wyrok TSUE C-28/22 – kiedy zaczyna się bieg okresu przedawnienia roszczeń?


Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanym w sprawie C-28/22 termin przedawnienia roszczeń banku nie może rozpoczynać się dopiero od dnia, w którym umowa kredytowa staje się trwale bezskuteczna, a termin przedawnienia dla konsumenta od momentu, gdy dowiedział się o nieuczciwych jej warunkach. Co więcej  TSUE podkreślił, że banki nie mają prawa stosować zarzutu zatrzymania, który stanowił dla instytucji finansowych sposób obrony na etapie rozliczenia po unieważnieniu umowy kredytu, jeżeli będzie to prowadziło do utraty przez konsumentów ustawowych odsetek za opóźnienie.

najnowszy-wyrok-tsue

Masz kredyt we frankach? Skorzystaj z naszej pomocy

Jeśli jesteś kredytobiorcą w CHF i szukasz kancelarii frankowej, która jest gotowa Ci pomóc, to skontaktuj się z nami. Nasi eksperci bezpłatnie przeanalizują Twoją umowę kredytu i podpowiedzą, jakie kroki warto podjąć. Nasza wrocławska kancelaria frankowa jest nastawiona na pomoc kredytobiorcom posiadającym kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego.