Niewątpliwie walka z koronawirusem jest tematem numer jeden ostatnich tygodni. Jednak poza aspektem zdrowotnym, co raz więcej czasu poświęca się również kwestiom gospodarczym. Nikt już nie ma wątpliwości, że pandemia przyniesie recesję. To nie tylko problem władz państwowych, instytucji rynku finansowego, czy wielkich przedsiębiorstw, przede wszystkim to wyzwanie dla wielu gospodarstw domowych. Dlatego warto zadbać o swoje portfele już dziś i np. przenalizować swoje zobowiązania kredytowe. Frankowicze najnowsze informacje, które pomogą podjąć decyzję o rozpoczęciu walki z bankiem.

{button}

Frankowicze najnowsze informacje o pozwach w 2020 r.

Wczoraj Grupa Kapitałowa VOTUM podsumowała I kwartał 2020 r. w segmencie frankowym. Informację na ten temat podał m.in. portal bankier.pl, powołując się na komunikat PAP Biznes. Pomimo wprowadzonej kwarantanny i konieczności przemodelowania trybu pracy nie odbiło się to znacząco na wynikach spółki oferującej pomoc Frankowiczom. Co więcej w zakresie ilości wytoczonych powództw statystyki są rekordowe. Od stycznia do marca 2020 r. kancelaria z GK Votum wysłała ponad 1,5 tys. pozwów w sprawach frankowych. Ponadto utrzymana została dynamika pozyskiwania nowych klientów.

Pozwy GK VOTUM w I kw. 2020 r.

Szansa dla Frankowiczów z pożyczkami w CHF

Kolejna ważna informacja dotyczyła poszerzenia oferty pomocy Frankowiczom. Mianowicie wraz z nowym kwartałem spółka zdecydowała się również na obsługę klientów, którzy zawarli umowy pożyczki hipotecznej powiązane z kursem waluty obcej. Dotychczas Votum Robin Lawyers SA podejmowała się obsługi spraw dotyczących tylko umów kredytowych. Wynikało to bowiem z innego uregulowania prawnego pożyczek, które nie podlegają reżimowi prawa bankowego, a jedynie kodeksu cywilnego. Ponadto mogą być zaciągane na dowolny cel. Jednak ze względu kształtujące się korzystne orzecznictwo w tym zakresie, podjęto decyzję o ich opracowywaniu.

Frankowicze najnowsze informacje:

Plan 8 tys. pozwów w 2020 r. niezagrożony

Warto przypomnieć, że strategia przyjęta przez spółkę na 2020 r. zakłada wysłanie 8 tys. pozwów w sprawach klientów posiadających kredyty we frankach.  W związku ze stanem epidemii powstała wątpliwość, czy ten plan uda się zrealizować. Jednak jak pokazują dotychczasowe statystyki, realizacja przebiega prawidłowo.

Oczywiście dane z I kw. 2020 r. napawają optymizmem i pokazują pierwsze efekty zamian organizacyjnych, które sukcesywnie wdrażamy. Dlatego stale podnosimy naszą skuteczność. Najlepiej widać to po ilości przygotowywanych powództw. Przede wszystkim w ciągu 3 ostatnich miesięcy złożyliśmy ich ponad 1500. Podczas gdy w całym 2019 r. było ich w sumie 2080. Co więcej, w analogicznym okresie I kw. 2019 r. wysłaliśmy ponad 300 pozwów. Zatem porównując I kwartały 2019 oraz 2020, wypracowaliśmy wzrost rozpoczętych procesów sądowych w sprawach frankowych na poziomie ponad 500 %. Ponadto dzięki poszerzeniu oferty o umowy pożyczki, będziemy w stanie pomóc większej ilości osób, które borykają się z problemem frankowym.  

Paweł Wójcik, Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA