Powoli opada kurz po majowych rewelacjach związanych z kolejnym orzeczeniem TSUE i planowaną publikacją uchwały Sądu Najwyższego. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi i odroczenia terminu, SN nie zajął stanowiska w sprawie 6 pytań dotyczących spraw frankowych. Jak to wpłynęło na sytuację frankowiczów? Czy to odpowiedni moment, żeby wreszcie zająć się swoją sprawą kredytu CHF? A może warto jeszcze poczekać? Na to pytanie powinien sobie odpowiedzieć, każdy „szczęśliwy” posiadacz kredytu we frankach. Jedno jest pewne – problem sam się nie rozwiąże, sprawa sama się nie wygra, a kredyt sam się nie spłaci. Warto zatem poznać kilka twardych danych z Grupy Kapitałowej VOTUM, przed wyborem swojego pełnomocnika. Przedstawiamy rekordowe liczby frankowiczów!

{button}

Rekordowe liczby frankowiczów – ponad 5 000 pozwów w 2021 r.

Co prawda nie funkcjonuje żadna oficjalna baza kredytów frankowych. Ale według różnych statystyk ten problem dotyczy blisko miliona polskich rodzin. Oczywiście z roku na rok wskutek wcześniejszej spłaty liczba czynnych hipotek walutowych maleje.  Jednak nie zmienia to faktu, że również tacy kredytobiorcy zachowują prawo do roszczeń i wygrywają swoje sprawy z bankami. Chociaż zanim sprawa zakończy się wyrokiem, trzeba najpierw skierować ją do sądu. Jak wyglądają statystyki w tym zakresie? Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w I kwartale 2021 r. do polskich sądów rejonowych i okręgowych napłynęło 14,63 tys. nowych spraw dotyczących hipotek walutowych. Zdecydowanie to nowy rekord, który dotychczas został ustanowiony w IV kwartale 2020r. Obecnie został pobity o blisko 21%. Dla porównania w całym 2020 r. napływ nowych spraw sięgnął 37,2 tys., wobec 11,6 tys. w 2019 r. i 7,2 tys. w 2018r.

Prawnicy z kancelarii prawnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Votum wytoczyli w tym roku już ponad 5 000 nowych powództw sądowych w imieniu frankowiczów. Z satysfakcją odnotowujemy kolejne rekordy pozwów w poszczególnych miesiącach. To potwierdza, że wprowadzona optymalizacja obsługi spraw, wdrożone narzędzia oraz inwestycja w rozwój zatrudnionych prawników przynosi spodziewane rezultaty.

Kacper Jankowski Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA

Rekordowe liczby frankowiczów – ponad 160 wyroków w 2021 r.

Oczywiście rosnąca ilość postępowań sądowych to nie wszystko. Bowiem dla każdego kredytobiorcy ważne jest głównie to, na co może liczyć w sądzie. Okazuje się, że również rekordowe liczby frankowiczów wygrywają swoje procesy. Zarówno pod kątem ilości wydanych wyroków, jak również skuteczności, maj 2021r. był pod tym względem najlepszy. W ubiegłym miesiącu zapadło co najmniej 165 wyroków polskich sądów w sprawach dotyczących hipotek frankowych. Dotychczas najwięcej wyroków zapadło w grudniu 2020 r. Natomiast w całym 2020r. wydano ponad 950 orzeczeń sądowych.

Poza statystykami ilości postępowań, które oczywiście napawają optymizmem, odnotowujemy co raz więcej rozstrzygnięć korzystnych dla naszych Klientów. To potwierdza, że konsekwentnie realizowana strategia procesowa przynosi spodziewane rezultaty. W całym 2020 r. uzyskaliśmy 80 pozytywnych wyroków dla frankowiczów. Natomiast w tym roku do naszej kancelarii wpłynęło już ponad 160 korzystnych rozstrzygnięć. Zatem nie minęła jeszcze połowa roku, a już uzyskaliśmy dla naszych Klientów o 100% więcej pozytywnych wyroków niż w roku ubiegłym.

Kacper Jankowski Prezes Votum Robin Lawyers SA.

Rekordowa wygrana frankowiczów – ponad 2,3mln złotych

Niewątpliwie każda wygrana frankowiczów cieszy, ponieważ oznacza rozwiązanie problemu zobowiązań rodziny zaciągniętych średnio na kilkadziesiąt lat. W takiej perspektywie czasu może się wiele wydarzyć. I co więcej, nie na wszystko kredytobiorcy będą mieli wpływ. Dlatego już dzisiaj warto pomyśleć nad właściwym rozwiązaniem, nawet kiedy spłacane raty nie obciążają znacznie domowego budżetu. A wysokość rat może być rekordowa, o czym przekonali się Klienci Grupy Kapitałowej Votum.

Kredytobiorcy zaciągnęli w kwietniu 2008 r. kredyt indeksowany do CHF na kwotę 1,5mln złotych z ówczesnym BRE Bankiem SA (aktualnie mBank SA). Od początku było jasne, że przy tak dużej kwocie kredytu raty będą ponadstandardowe. Ale kiedy frank szwajcarski poszybował w górę, pojawiające się na koncie do spłaty liczby przerosły frankowiczów. Przez wiele lat starali się regularnie spłacać raty. Ale ostatecznie sprzedali zakupioną nieruchomość i całkowicie spłacili kredyt w 2018 r. Klienci zgłosili się do Votum Robin Lawyers SA pod koniec marca 2020 r., a na początku października ich sprawa trafiła do sądu. Sąd Okręgowy w Poznaniu dnia 26 maja 2021 r. wydał wyrok, na mocy którego stwierdził nieważność zawartej umowy kredytowej i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę:

  • – 216.891,59 PLN + odsetki tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 514.271,84 CHF + odsetki tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych.

Biorąc po uwagę dzisiejszy kurs CHF ?? wyrok opiewa na kwotę ponad 2,3mln zł. Wyrok nie jest prawomocny, wniesiono o sporządzenie pisemnego uzasadnienia (sygn. akt XII C 1992/20).