Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyzwyczaił nas już do tego, że jego orzeczenia budzą wśród zainteresowanych wiele emocji. Wystarczy przytoczyć atmosferę panującą przy okazji publikacji wyroku w sprawie Państwa Dziubak 3 października 2019 r. Wówczas temat przez długie tygodnie był wygrzewany w mediach, nie tylko branżowych. W zasadzie trudno było spotkać osobę, która nie słyszała o pierwszym wyroku TSUE w polskiej sprawie frankowej. Trudno się dziwić, skoro niniejszy wyrok był przełomowym wydarzeniem i jego skutki znacząco wpłynęły na aktualne orzecznictwo w sprawach frankowych. Dzisiaj nie ma w zasadzie wyroku w sprawie kredytów CHF, w którym sąd nie powoływałby się na tezy z orzeczenie TSUE. A jak dzisiaj orzekł trybunał? TSUE ponownie korzystny dla frankowiczów.

{button}

Czego dotyczy wyrok TSUE C-19/20 ?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 29 kwietnia 2021 r. wypowiedział się w temacie wątpliwości powstałych w wyniku analizy zapisów umowy kredytu indeksowanego do CHF, udzielanego przez GE Money Bank SA. Konkretnie odpowiedział na 5 pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Poruszane przez TSUE zagadnienia dotyczą m.in. wpływu aneksów i ustawy antyspreadowej na abuzywność zapisów umowy kredytowej, czy informowania konsumentów o skutkach stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami – TSUE ponownie korzystny dla frankowiczów. Optymizmem napawa przede wszystkim twierdzenia dotyczące ustawy antyspreadowej z 2011 roku oraz zawartych na jej podstawie aneksów. Tym samym możliwość spłaty rat bezpośrednio w CHF, nie doprowadziła z mocy prawa do uzdrowienia tych umów. Trybunał po raz kolejny potwierdził również, że przepisy Dyrektywy 93/13 nie sprzeciwiają się upadkowi umowy kredytowej. Oczywiście jeśli sąd krajowy tak postanowi. Jednocześnie kwestia utrzymania w mocy takiej umowy bez zapisów abuzywnych powinna być oceniana przez sąd z urzędu, na podstawie obowiązujących przepisów. Co więcej obowiązek informacyjny dotyczący skutków określonego rozstrzygnięcia również powinien spoczywać na sądzie rozpatrującym sprawę.  

Kacper Jankowski Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA.

Jak TSUE2 wpłynie na sprawy frankowe?

Warto podkreślić, że TSUE nie wprowadził żadnej rewolucji w sprawach frankowych, a utrzymał dotychczasową prokonsumencką retorykę w zakresie ochrony prawnej kredytobiorców. Trybunał, tak, jak ma to w zwyczaju, nie odniósł się drobiazgowo do wszystkich zagadnień przedłożonych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Natomiast podkreślił rolę sądów krajowych w zakresie oceny skutków abuzywności zapisów umownych. W tym również zmierzających do uznania umowy za nieważną czynność prawną. Biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo w sprawach frankowych (95% korzystnych wyroków), można się spodziewać utrzymania tej tendencji w kolejnych okresach.

– Dlatego niniejszy wyrok należy oceniać pozytywnie, jako kolejny krok zmierzający do rozwiązania problemu umów frankowych. Bazując na naszych doświadczeniach, spodziewamy się dalszych wygranych naszych klientów na salach sądowych. A dodam tylko, że od początku 2021 r., skierowaliśmy do sądów ponad 4 tys. pozwów w imieniu frankowiczów.

Kacper Jankowski Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA.

Prezes UOKiK – TSUE ponownie korzystny dla frankowiczów

Swoją ocenę kolejnego wyroku TSUE w polskiej sprawie frankowej przedstawił również Prezes UOKiK. Zdaniem Tomasza Chróstnego wyrok Trybunału potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą w sprawach konsumenckich. Dlatego dzisiejsze orzeczenie TSUE wpłynie na orzecznictwo polskich sądów. Jednocześnie UOKiK podkreśla, że TSUE nie odniósł się bezpośrednio do kwestii wynagrodzenia za kapitał. Ponieważ nie tego dotyczyło pytanie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Trybunał – zgodnie z zakresem pytania – przypomniał, o czym powinien być poinformowany konsument. Niemniej jednak w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo TSUE nie można uznać, że banki mają prawo do dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku upadku umowy z winy banku, tj. w związku ze stosowaniem postanowień niedozwolonych.