Frankowicze przyzwyczaili nas już do tego, że z miesiąca na miesiąc biją kolejne rekordy. Przede wszystkim cieszy lawinowo rosnąca liczba osób, które decydują się na skierowanie sprawy do sądu. Bo to oznacza, że lęk przed zmierzeniem się z bankiem na sali sądowej już minął, a konsumenci nie są na straconej pozycji. Z drugiej strony kredytobiorcy nie składają pozwów dla zasady, ale po to, żeby wygrać. Dlatego równie istotne są wyroki frankowiczów i ich korzystne skutki. Votum uzyskało już blisko 2 000 wyroków w sprawach frankowych, w samym lutym rekordowe 327.

{button}

Podsumowanie wyroków w lutym 2022

W raporcie opublikowanym 15 marca 2022 r. Votum podało, że w lutym w sprawach klientów kancelarii w sądach zapadło 327 wyroków w obu instancjach. W sądach pierwszej instancji liczba wyroków wyniosła 296. Jednocześnie 90% stanowiły wyroki stwierdzające nieważność umów kredytów. Natomiast zaledwie 2% wyroków to oddalenia powództwa w całości, od których kancelaria będzie się odwoływać. Z kolei w sądach drugiej instancji zapadło łącznie 31 wyroków, z czego 87% wyroków zasądzało nieważność umowy. Co istotne, żaden wyrok nie oddalał powództwa. Tym samym wszystkie wyroki prawomocne z lutego były korzystne dla frankowiczów. Ponadto warto wskazać, że ubiegły miesiąc był rekordowy dla Votum pod względem liczby wyroków. Dotychczas prawnicy z Grupy Kapitałowej Votum najwięcej orzeczeń uzyskali w grudniu 2021 r. – 304.

Stan na 16.03.2022 r.

Wyroki frankowiczów Votum – 2 000

Grupa Kapitałowa Votum uzyskała już na rzecz swoich klientów blisko 2 000 orzeczeń sądowych w sprawach kredytów frankowych. Co istotne ponad 100 wyroków się uprawomocniło, dzięki czemu część naszych klientów uwolniła się już od wadliwego zobowiązania we frankach. Kancelaria zakłada, że co najmniej połowa z wyroków uzyskanych dotychczas w I instancji, do końca roku również zakończy się wyrokiem II instancji. Tym bardziej, że postępuje również stały wzrost liczby posiedzeń sądowych, które w marcu 2022 r. przekroczyły ponad 2 000 terminów. Od początku tego roku widać wyraźny wzrost w tym zakresie. Niewykluczone, że w kolejnych miesiącach liczba rozpraw i publikacji wyroków przekroczy nawet 3 000. Oczywiście taka liczba przełoży się również na wyroki frankowiczów. Ponieważ już chyba nikt nie spodziewa się, że tendencje w orzecznictwie mogłoby się odwrócić. Chyba, że same banki…