Nakaz zapłaty – Getin Noble Bank S.A.

Frankowicze posiadający kredyt w Getin Noble Bank S.A. wygrywają kolejne starcie! To już drugi w tym tygodniu nakaz zapłaty dotyczący tego banku.  Klientów reprezentuje Kancelaria z Grupy Kapitałowej VOTUM świadcząca pomoc frankowiczom. Sąd wydał nakaz w ciągu 7 dni od wysłania pozwu. Nakazując zapłatę na rzecz kredytobiorców kwoty blisko 40.000,00 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Który sąd prowadził postępowanie?

Pozew skierowano do sądu w dniu 31 stycznia 2020 r. Po jego otrzymaniu i zapoznaniu się z treścią przedstawionej argumentacji, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny postanowił rozstrzygnąć sprawę w postępowaniu upominawczym. Na  posiedzeniu niejawnym, które odbyło się 6 lutego 2020 r., wydano nakaz zapłaty.

Warto podkreślić, że nakaz zapłaty wydano w rekordowym terminie 7 dni i to z urzędu. Oznacza to, że sąd uznał, że roszczenia są oczywiście zasadne, a okoliczności sprawy nie budzą żadnych wątpliwości. Z pewnością przyczyniły się do tego między innymi tezy zawarte w orzeczeniu TSUE w sprawie frankowiczów, które zostały podniesione w pozwie przez pełnomocnika.

Roszczenia a nakaz zapłaty

Postępowanie dotyczyło roszczeń frankowiczów, którzy w 2007 r. podpisali umowę kredytową z Getin Bank SA. Udzielony kredyt indeksowany zawierał klauzulę przeliczeniową do CHF. Świadczenie banku zostało określone i wypłacone w PLN, a następnie odniesione do miernika wartości w postaci franka szwajcarskiego, określonego w tabeli kursowej banku. Konsumenci nie mieli żadnego wpływu zarówno na wysokość kapitału do spłaty, jak i poszczególnych rat. Bank jednostronnie i  w sposób arbitralny kształtował ten kurs.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział nakazał pozwanemu bankowi zapłatę na rzecz kredytobiorców kwotę 39.027,24 zł. Poza roszczeniem głównym, sąd zasądził również kwotę 5.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Nakaz zapłaty nie jest prawomocny.

Niepokoi Cię kurs franka? Zapraszamy do bezpłatnej analizy!

To już kolejne w tym tygodniu korzystne rozstrzygnięcie uzyskane dla naszych klientów posiadających kredyt w Getin Noble Bank SA. Na uwagę zasługuje fakt, że sprawę rozpatrywał Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim. Dotychczas nie rozstrzygał on spraw frankowych na dużą skalę. To efekt ubiegłorocznej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie znacznie przyspieszy drogę frankowiczów do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć – komentuje Paweł Wójcik, Członek Zarządu Votum Robin Lawyers S.A., spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Paweł Wójcik
Paweł Wójcik

Redaktor

pawel.wojcik@vorum-rl.pl

Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA, ekspert z zakresu prawa bankowego, specjalizujący się w kredytach konsumenckich i hipotecznych. Odpowiada za... czytaj więcej

Czytaj również


frankowicze co dalej
Frankowicze co dalej? Działać, czy czekać na koniec kwarantanny?

Negatywny wpływ koronawirusa widać nie tylko przez pryzmat recesji gospodarczej i spadających indeksów giełdowych. Przede

Czytaj więcej
Frankowicze wyrok Millennium 20 mln kary
Frankowicze wyrok – 20 mln zł kary Millennium

Na początku stycznia 2020 r. media obiegła informacja o gigantycznej karze dla jednego z banków

Czytaj więcej
sądy odwołują rozprawy
Sądy odwołują rozprawy, ale wysyłają nakaz zapłaty – Bank BPH SA przegrywa

Sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem wpłynęła również na działanie wymiaru sprawiedliwości. Dlatego sądy odwołują rozprawy,

Czytaj więcej
Zawieszenie spłaty rat kredytu
Planujesz zawieszenie spłaty rat kredytu? 5 wskazówek, o których musisz pamiętać!

Obecna sytuacja spowodowana zagrożeniem koronawirusem powoduje, że część kredytobiorców planuje zawieszenie spłaty rat kredytu. Bez

Czytaj więcej