W ostatnim czasie pojawiają się kolejne pomysły na usprawnienie pracy sądów po wyjściu z epidemii – od e-rozpraw po korespondencję elektroniczną. Obecnie mamy jednak do czynienia z ograniczeniem ich funkcjonowania. Dlatego każdy przejaw aktywności sądowej cieszy, a ten związany z sukcesem klienta cieszy podwójnie. Kancelaria z Grupy Kapitałowej Votum SA otrzymała dzisiaj kolejny nakaz zapłaty wydany na rzecz swoich klientów. Tym razem wygranymi są Frankowicze Raiffeisen International AG. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nakazał bankowi zapłatę kwoty 48 166,11 zł wraz z kosztami procesu (sygn. akt VIII C 130/20).

{button}

Frankowicze Raiffeisen – o co mogą walczyć?

Postępowanie dotyczyło postanowień umowy kredytu indeksowanego do CHF udzielonego w maju 2008 r. przez EFG Eurobank Ergasias SA (obecny Raiffeisen International AG). Kredytobiorcy zdecydowali się na podjęcie kroków prawnych, ponieważ pomimo regularnej spłaty rat przez kilkanaście lat, ich zadłużenie wobec banku nie zmalało, a wzrosło. Tym samym przygotowany pozew obejmował dwa roszczenia alternatywne. Po pierwsze reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika Frankowicze Raiffeisen domagali się unieważnienia umowy kredytowej. W przypadku stwierdzenia przez sąd braku przesłanek do orzeczenia niniejszego skutku, kredytobiorcy wnieśli jedynie o usunięcie klauzuli przeliczeniowej do franka szwajcarskiego z umowy i zwrot nadpłaconych rat.

Frankowicze Raiffeisen – co dla nich oznacza nakaz zapłaty?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu dnia 27 stycznia 2020 r. Następnie po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 lutego 2020 r. sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zatem nakaz został wydany z urzędu w ciągu zaledwie 10 dni.  Oznacza to, że po zapoznaniu się z treścią złożonego powództwa sąd uznał, że roszczenia są zasadne, a okoliczności sprawy nie budzą żadnych wątpliwości.

Sąd nakazał pozwanemu – Raiffeisen International AG, aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłacił na rzecz powodów kwotę:

  • 48 161,11 tytułem stwierdzenia nieważności umowy wraz z odsetkami,
  • 3 417,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Nakaz zapłaty nie jest prawomocny.

Frankowicze w ofensywie

Z zestawienia wyroków przygotowanego przez kancelarię z GK VOTUM SA wynika, że Frankowicze są w wyraźniej ofensywie. Zgodnie z prowadzonymi statystykami, w IV kwartale 2019 roku było około 74% korzystnych rozstrzygnięć  dla tej grupy  konsumentów, a w I kwartale 2020 roku – około 88%. Mimo to, dotychczas na drogę sądową zdecydowało się tylko niecałe 4% wszystkich Frankowiczów (dane ZBP).

– Niewątpliwie statystki orzeczeń sądowych po wyroku TSUE przemawiają za uzasadnionymi roszczeniami Frankowiczów. To powinno przekonać kolejnych kredytobiorców do podjęcia decyzji o skorzystaniu z prawa do zakwestionowania wadliwych postanowień w umowie kredytowej. Ponadto wydaje się, że wobec tak ukształtowanej linii orzeczniczej, można spodziewać się przyspieszenia prowadzonych postępowań. Między innymi w postaci częstszego wydawania nakazów zapłaty, czego przykładem jest opisywana sprawa. Oczywiście to już kolejne tego typy rozstrzygnięcie uzyskane na rzecz klienta kancelarii Grupy Kapitałowej Votum. Aczkolwiek po raz pierwszy na rzecz reprezentowanych przez nas Frankowiczów Raiffeisen.

Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA.