Umowa nieważna – Euro Bank SA przegrywa

Mamy kolejne potwierdzenie, że Frankowicze wygrywają z bankami w 2020 r. Kancelaria z Grupy Kapitałowej VOTUM uzyskała wczoraj korzystny wyrok dla klientki, którą reprezentowała w postępowaniu sądowym. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 674/19) zasądził na rzecz powódki kwotę ponad 40 000,00 zł. Tym samym uznał, że Euro Bank SA (obecnie Bank Millennium SA) przegrał, a umowa nieważna.

 

Sprawdź, ile pieniędzy możesz ODZYSKAĆ!

 

Dlaczego umowa nieważna?

Sprawa dotyczy umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, udzielonego w styczniu 2008 r. przez Euro Bank SA. Klientka otrzymała do dyspozycji kwotę w złotych polskich. Co więcej również w tej walucie kobieta od początku spłacała raty po kursie CHF ustalanym przez bank w swojej tabeli. Powódka nie miała zatem wpływu na wysokość swojego zobowiązania, gdyż to bank jednostronnie ustalał wysokość kursów do wyliczenia poszczególnych rat.

Ponadto istotny wzrost kursu CHF i zastosowany mechanizm indeksacji spowodował, że pomimo spłacania rat, wartość kapitału wzrosła, a powinna spadać.

Kancelaria z Grupy Kapitałowej VOTUM złożyła pozew do sądu w dniu 16 kwietnia 2019 r. Powództwo obejmowało żądanie wynikające ze stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej i jej usunięcia z umowy kredytowej. W odpowiedzi pozwany bank wskazał, że roszczenia są bezzasadne i zawnioskował o odrzucenie pozwu w całości.

Jakie stanowisko zajął sąd?

Na pierwszej rozprawie w dniu 4 lipca 2019 r. sąd zawiesił postępowanie do czasu wydania wyroku przez TSUE. Po ponownym podjęciu postępowania sąd wskazał, że nie widzi możliwości, aby usunąć w całości z umowy kredytu klauzulę indeksacyjną, utrzymując w mocy pozostałe jej postanowienia. Zaproponował zatem zastosowanie średniego kursu NBP franka szwajcarskiego, ewentualnie zasugerował stwierdzenie nieważności umowy.

Zastosowanie średniego kursu NBP w miejsce kursu z tabeli bankowej byłoby sprzeczne z tezami zawartymi w wyroku TSUE i Sądu Najwyższego. Dlatego kategorycznie zostało odrzucone. Rozwiązaniem zaproponowanym przez sąd na które powódka wyraziła zgodę było stwierdzenie, że umowa jest nieważna. Z tego tytułu Sąd zasądził kwotę 40 861,04 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu.

Umowa nieważna a interes kredytobiorcy

Zapadłe w niniejszej sprawie rozstrzygnięcie potwierdza, że przy orzekaniu sąd powinien kierować się przede wszystkim interesem konsumenta, a nie narzucać rozwiązań, które są sprzeczne z aktualnym orzecznictwem. Chodzi o możliwość zastosowania przepisu dyspozytywnego poprzez wprowadzenie do umowy uczciwego zapisu, np. średniego kursu NBP. Dlatego w naszej ocenie stwierdzenie nieważności umowy wraz z zasądzeniem dochodzonej kwoty, jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Frankowiczów informuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA z Grupy Kapitałowej VOTUM.

Kacper Jankowski
Kacper Jankowski

Redaktor

kacper.jankowski@votum-rl.pl

Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA, ekspert z zakresu prawa bankowego i praw konsumenta. Wielokrotnie cytowany przez największe dzienniki: Rzeczpospolita,... czytaj więcej

Czytaj również


Bank ugody
Dlaczego bank nie zaproponuje Ci ugody?

Problem kredytów frankowych znany jest bankom co najmniej od dekady. Wówczas pierwsi klienci zdecydowali się

Czytaj więcej
tsue-frankowicze
2. rocznica TSUE – Frankowicze w sądach

Październik to miesiąc, w którym o frankowiczach mówi się wyjątkowo dużo. Jest to spowodowane przede

Czytaj więcej
dla frankowiczów-Sąd Najwyższy-wyrok
Brak uchwały Sądu Najwyższego – co to oznacza dla frankowiczów?

Na początku września odbyło się posiedzenie pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dotyczące kredytów frankowych.

Czytaj więcej
frankowicze przepłacają
Frankowicze, co miesiąc przepłacają kilkaset złotych!

Dzisiejszy świat jest pełen paradoksów. Uczymy się, jak zarabiać pieniądze, a nie uczymy się, jak

Czytaj więcej