Od momentu, gdy TSUE w październiku ubiegłego roku wydał wyrok w sprawie państwa Dziubak ilość pozwów w sprawach frankowych wciąż rośnie. Pojawiły się pierwsze szacunki, co do ilości postępowań w 2020 roku. Pozwy w sprawach frankowych mogą przekroczyć 8.000, a dotyczy to tylko nowych postępowań.

Ile spraw trafi do sądów?

8.000 nowych procesów sądowych w sprawach frankowych, czyli ponad 3- krotnie więcej aniżeli w 2019 roku, planuje rozpocząć w imieniu swoich klientów Grupa Kapitałowa VOTUM S.A., w której skład wchodzi VOTUM Robin Lawyers S.A. To więcej niż cały rynek kancelarii prawnych reprezentujących frankowiczów w trzech pierwszych kwartałach 2019 r.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. do sądów powszechnych wpłynęło 7491 powództw. W roku 2018 było to 7212 powództw.

Po wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubak (sygn. C-260/18) można zaobserwować stały wzrost zainteresowania ze strony kredytobiorców. Ponadto coraz chętniej podejmują oni konkretne działania. Tym samym podejmują próbę uregulowania stanu prawnego z tytułu zawartej umowy kredytowej, zawierającej mechanizm klauzuli przeliczeniowej do CHF. Niestety banki nie mają dla swoich klientów żadnych sensownych propozycji polubownego rozwiązania sporu, co jest dla nich dodatkowym determinantem. Pozwy w sprawach frankowych to efekt takiego stanu rzeczy.

Pozwy w sprawach frankowych a pytania prejudycjalne

W ocenie ekspertów, skierowanie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku dnia 30 grudnia 2019 r. kolejnych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie znajduje wyjaśnienia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę treść zapadłych już orzeczeń nie tylko samego TSUE, ale również Sądu Najwyższego.

Ponadto biorąc pod uwagę rozkład portfela spraw, jakie są aktualnie opracowywane przez GK VOTUM, można przewidywać nie tylko ilość spraw. Najwięcej pozwów zostanie skierowanych przeciwko takim bankom, jak: mBank S.A., Millennium Bank S.A., Getin Bank S.A. oraz Raiffeisen International AG. Liczba prowadzonych spraw wynosi odpowiednio – ponad 1900, ponad 1800, ponad 1400 oraz ponad 1200.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Polskiej Agencji Prasowej.