Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM pod koniec marca 2017 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w czerwcu 2005 r. z PTF Bank SA (aktualnie Santander Consumer Bank SA). Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, we wrześniu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Tym samym podjęto decyzje o skierowaniu sprawy do Rzecznika Finansowego. Mediacje zakończyły się w styczniu 2020 r. Niestety bank nie zmienił swojego stanowiska. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem wygrana frankowiczów z Santander Consumer Bank SA na kwotę 259.070,42zł stała się faktem.