Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w marcu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu denominowanego w CHF zawartą w sierpniu 2008 r. z PKO BP SA „Własny Kąt”. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w kwietniu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z PKO BP SA na kwotę 44.847,06zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Katowicach 22 kwietnia 2020 r. (sygn. akt I C 463/20). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 18 czerwca 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 44.847,06zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.468,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z PKO BP SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że w 2008 r. powodowie znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej, z uwagi na zaciągnięte kredyty i poszukiwali kredytu konsolidacyjnego, by zmniejszyć swoje bieżące zobowiązania. W tym celi udali się do kilku banków, jednak otrzymali negatywne odpowiedzi o możliwości uzyskania takiego kredytu w PLN. Natomiast powzięli informacje, że można zaciągnąć kredyt we frankach i przy nim jest wyższa zdolność kredytowa. Po skontaktowaniu się z doradcą udali się do banku, by podpisać umowę. Umowa była już przygotowana i kredytobiorcy nie negocjowali jej warunków. Powodowie byli uspakajani, że umowa jest bezpieczna, a kurs franka szwajcarskiego ulega nieznacznym zmianom. Jednocześnie nie informowano ich o sposobie ustalania tabel kursowych, ani o stosowaniu spreadu walutowego. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z PKO BP SA stała się faktem.

Nasi Klienci w towarzystwie Jerzego Czarnoty i Dyrektor Teresy Miroszewskiej-Sobańskiej z DSA Investment SA z GK VOTUM