Klientka zgłosiła się do Grupy Kapitałowej VOTUM w marcu 2020 r. Kredytobiorczyni zdecydowała się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu denominowanego w CHF zawartą we wrześniu 2008 r. z PKO BP SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w maju 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klientka zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z PKO BP SA na kwotę 197.679,61zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Poznaniu, do wydziału zamiejscowego w Lesznie w dniu 27 sierpnia 2020 r. (sygn. akt XIII C 579/20/4). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 29 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 197.679,61zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.400,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z PKO BP SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że powódka poszukiwała kredytu w innym banku, ale bank ten ocenił, że nie ma zdolności kredytowej. Następnie zwróciła się o udzielenie kredytu do pozwanego. Powódce nie proponowano kredytu w złotych. Powódkę poinformowano, że rata będzie przeliczana według tabeli kursowej i była przekonana, że będzie to średni kurs NBP. Dodatkowo przekazano jej, że wypłata kredytu nastąpi według kursu kupna, a spłata będzie następowała według kursu sprzedaży. Poznawany sam obliczał ile złotych w każdym miesiącu pobrać z konta powódki. Rozliczając wynikającą z harmonogramu ratę wyrażoną w CHF przeliczając ją na złote po kursie sprzedaży CHF z tabeli banku. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z PKO BP SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow z pko bp sa
Nasi Klienci w towarzystwie Katarzyny Kuczmy z DSA Investment SA z GK VOTUM