Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w lutym 2018 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w październiku 2008 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w czerwcu 2018 r. wystosowano reklamację do banku. A następnie w lipcu 2018 złożono wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA na kwotę 106.530,19zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Łodzi 03 stycznia 2021 r. (sygn. akt I C 564/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 21 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa zawiera zapisy abuzywne, które nie wiążą kredytobiorcy. Zdaniem sądu umowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 106.530,19zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 8.784,17zł tytułem kosztów procesu,
  • 1.806,83zł tytułem rozliczenia zaliczek.

Wygrana frankowiczów z mBank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że ustalony stan faktyczny sprawy nie pozostawia żadnej wątpliwości. Pracownik banku w toku prezentowania oferty zawarcia umowy kredytu stronie powodowej nie przedstawiała rzetelnych informacji pozwalających ocenić rozmiar ryzyka związanego z produktem powiązanym z walutą obcą oraz konsekwencji ekonomicznych zastosowanych w niej mechanizmów. Oferta kredytu przedstawiona została jedynie w świetle potencjalnych korzyści, związanych z niższą przewidywaną wysokością raty miesięcznej w stosunku do rat kredytów pozbawionych odniesienia do walut obcych. Bank zaniechał w toku prezentowania oferty przedstawienia jakichkolwiek symulacji obrazujących możliwe niekorzystne zmiany wysokości rat miesięcznych. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow z mbank
Nasi Klienci w towarzystwie Managera Macieja Chmielewskiego z DSA Investment SA z GK VOTUM