Klient zgłosił się do Grupy Kapitałowej VOTUM w październiku 2019 r. Kredytobiorca zdecydował się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w grudniu 2007 r. z Bankiem Millennium SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w maju 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego Klient zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Bankiem Millennium SA na kwotę 98.117,50zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego w Głogowie w dniu 20 stycznia 2021 r. (sygn. akt IC 101/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 18 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powódki kwotę:

  • 98.117,50zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 11.817,00zł  tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Bankiem Millennium SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że powodowi nie przedstawiono oferty kredytu złotówkowego. Wzorzec umowy został udostępniony kredytobiorcy do zapoznania się z jego treścią w oddziale banku w dniu zawarcia umowy. Pracownik banku nie udzielił informacji dotyczącej możliwej zmiany raty w przypadku wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Ponadto nie poinformowano, do jakiego poziomu może wrosnąć waluta. Nie przedstawiono kalkulacji na wypadek zmian kursu CHF. Naszego Klienta nie poinformowano o tym, że kurs CHF może wzrosnąć w sposób nieograniczony, nie został przedstawiony powodowi historyczny kurs CHF, nie została przedstawiona zależność, że kurs CHF może będzie miał wpływ na saldo zadłużenia. Rozmowy z przedstawicielem Banku dotyczyły jedynie podstawowych zapisów umownych dotyczących kwoty i okresu kredytowania oraz wysokości oprocentowania kredytu.

Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Bankiem Millennium SA stała się faktem.

wygrana frankowiczo z bankiem millennium
Nasz Klient w towarzystwie Katarzyny Kuczmy z DSA Investment SA z GK VOTUM