Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w marcu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2008 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w sierpniu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów mBank SA na kwotę 96.087,07zł!

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Poznaniu dnia 30 czerwca 2021 r. (sygn. akt XVIII C 511/22). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 15 czerwca 2022r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa zawiera zapisy abuzywne, które nie wiążą kredytobiorców. Zdaniem sądu umowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 96.087,07zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 11.817,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów mBank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że z uwagi na brak zdolności kredytowej w polskiej walucie, bank zaproponował kredyt we franku szwajcarskim. Do umowy nie dołączono oświadczeń i regulaminów – klienci otrzymywali harmonogram spłat wrażony w CHF, więc nie wiedzieli, ile będzie wynosiła comiesięczna rata kredytu. Pracownik pozwanego informował powodów, że saldo i rata kredytu będą ustalane po kursie banku, lecz nasi klienci nie rozumieli na czym to polega. Zapewniano ich o stabilności waluty franka szwajcarskiego, jednak nie przedstawiano historycznych kursów franka, symulacji zmiany raty czy salda. Niniejsze ustalenia powinny skutkować nieważnością umowy kredytowej. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów mBank SA stała się faktem.

Nasz Klient w towarzystwie Zdzisława Stachowiaka z DSA Investment SA z GK VOTUM