Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w lutym 2018 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w styczniu 2007 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w marcu 2018 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów mBank SA na kwotę 20.758,86zł i 22.107,CHF!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia dnia 04 kwietnia 2019 r. (sygn. akt XII C 425/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok  19 listopada 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa zawiera zapisy abuzywne, które nie wiążą kredytobiorcy. Zdaniem sądu umowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 20.758,86zł i 22.107,08CHF tytułem nienależnego świadczenia,
  • 5.517,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów mBank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że ustalony stan faktyczny sprawy nie pozostawia żadnej wątpliwości. Kwestionowane klauzule nie podlegały indywidualnym uzgodnieniom w jakimkolwiek zakresie z kredytobiorcami. To z kolei przemawia za ich jednostronnym charakterem w ramach umów zawieranych przez pozwany bank. W umowie kredytowej mBank SA nie zawarł jednoznacznych i precyzyjnych kryteriów, jakimi posługiwał się bank, ustalając kurs waloryzacji. Oznacza to, że pozwany uzyskał możliwości dowolnego kreowania wysokości zobowiązania powodów. W konsekwencji pomiędzy świadczenia stron umowy kredytu doszło do powstania rażącej nieekwiwalentności świadczeń, z całkowitym przerzuceniem ryzyka kursowego na konsumentów. Niniejsze ustalenia powinny skutkować nieważnością umowy kredytowej. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA stała się faktem

wygrana frankowiczow mbank
Nasi Klienci w towarzystwie Dyrektor Teresy Miroszewskiej-Sobańśkiej z DSA Investment SA z GK VOTUM