Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w czerwcu 2018 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w październiku 2008 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w listopadzie 2018 złożono wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. A następnie w kwietniu 2019 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów mBank SA na kwotę 115.334,04zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Toruniu 05 lutego 2021 r. (sygn. akt I C 774/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 09 lutego 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa zawiera zapisy abuzywne, które nie wiążą kredytobiorcy. Zdaniem sądu umowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 115.334,04zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 6.674,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z mBank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że ustalony stan faktyczny sprawy nie pozostawia żadnej wątpliwości. Powodom nie przedstawiono symulacji zmiany wysokości rat i zakresu zobowiązania w razie zmiany kursu CHF. A ponadto nie wyjaśniono, jak będzie obliczany kurs CHF służący do obliczenia wysokości rat i całości zobowiązania. Zdaniem sądu przyjęcie klauzuli indeksującej do CHF nie przekreśla faktu, że zobowiązanie zostało wyrażone w złotych. Kredyt indeksowany nie jest kredytem walutowym. Bank nie może żądać od kredytobiorcy spłaty kredytu w innej walucie niż złoty. Nie ma też obowiązku przyjmowania świadczenia pieniężnego w innej walucie niż złoty. Umowa nie przewidywała żadnych kryteriów, wedle których miałby być ustalony kurs z tabeli. Żadne ograniczenia swobody kształtowania kursu nie wynikały z umowy. Zatem stosowanie jakichkolwiek praktyki w określaniu kursu waluty było swobodną decyzja pozwanego jako kredytodawcy i w każdej chwili mogło być dowolnie zmienione. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów mBank SA stała się faktem.

wygrana frankowiczów mbank sa
Nasz Klient w towarzystwie Managera Macieja Chmielewskiego z DSA Investment SA z GK VOTUM