Klient zgłosił się do Grupy Kapitałowej VOTUM w lipcu 2019 r. Kredytobiorca zdecydował się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w czerwcu 2006 r. z BGŻ SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w sierpniu 2019 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego Klient zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów BNP Paribas SA na kwotę 70.108,14zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 22 kwietnia 2020 r. (sygn. akt XVI C 1213/20). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 21 czerwca 2021 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powoda kwotę:

  • – 70.108,14zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 5.417,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów BNP Paribas SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że w sprawie nie zaistniały żadne okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że kredytu udzielono we franku szwajcarskim. Powód chciał uzyskać najkorzystniejszy kredyt, potrzebował złotówek, nie zaś franków. Natomiast mechanizmy finansowe, jakie zamierzał użyć Bank Millennium SA do udostępnienia kredytu, nie zostały wyrażone w umowie i nie były objęte wiedzą kredytobiorcy. Żaden z zapisów umowy nie wymagał, by między stronami miało dochodzić do jakiekolwiek wymiany waluty. Jedynie ilość złotówek, stanowiących kwotę kredytu, ustalano w odniesieniu do innej waluty – CHF. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów BNP Paribas SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow bnp paribas
Nasz Klient w towarzystwie Dominiki Pakuły z DSA Investment SA z GK VOTUM