Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w październiku 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu denominowanego w CHF zawartą w sierpniu 2008 r. z BGŻ SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w grudniu 2020 r. wystosowano do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank odmówił zawarcia ugody. Dlatego klienci zdecydowali się na kontynuowanie sprawy na drodze sądowej. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów BNP Paribas SA na kwotę 113.936,17zł!

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 31 marca 2021 r. (sygn. akt I C 457/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 31 maja 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 113.936,17zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 6.959,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów BNP Paribas SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że w sprawie nie zaistniały żadne okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że kredytu udzielono we franku szwajcarskim. Mechanizmy finansowe, jakie zamierzał użyć bank do udostępnienia kredytu, nie zostały wyrażone w umowie i nie były objęte wiedzą kredytobiorców. Żaden z zapisów umowy nie wymagał, by między stronami miało dochodzić do jakiekolwiek wymiany waluty. Jedynie ilość złotówek, stanowiących kwotę kredytu, ustalano w odniesieniu do innej waluty – CHF. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów BNP Paribas SA stała się faktem.

Nasi Klieci w towarzystwie Managera Przemysława Machaja z DSA Investment SA z GK VOTUM