W czerwcu 2022 r. Grupa Kapitałowa Votum pobiła kolejny rekord pod względem liczby wyroków uzyskanych w jednym miesiącu. W sprawach Klientów reprezentowanych przez kancelarię zapadło 667 rozstrzygnięć przed sądami I i II instancji. W II Q 2022 r. Votum uzyskało łącznie 1749 orzeczeń dla frankowiczów. To więcej niż w całym 2021 r., w którym GK Votum odnotowała 1195 wyroków. Pod koniec roku władze Votum spodziewają się nawet liczby 1000 wyroków w 1 miesiącu. Pomoc frankowiczom wchodzi w decydującą fazę korzystnych rozstrzygnięć.

{button}

Perspektyw orzecznicze dla frankowiczów

W połowie maja Votum SA podała do publicznej wiadomości, ilu wyroków spodziewa się w II Q 2022 r. Pierwotne prognozy w zakresie zapadalności orzeczeń w okresie marzec-czerwiec określono na poziomie 1,5 tys. Jednak okazało się, że ten cel zrealizowano z nawiązką. W samym czerwcu odnotowano blisko 700 wyroków, z czego 75 prawomocnych. Co oznacza, że pomoc frankowiczom to już nie tylko uzyskanie wyroku sądu I instancji. A faktyczne pozbycie się wadliwego kredytu i rozliczenie z bankiem.

Aktualnie jesteśmy w trakcie III Q, który z racji okresu urlopowego nie będzie zapewne obfitował w taką liczbę wydawanych rozstrzygnięć. Natomiast kalendarz posiedzeń, który już zapełnia się na wokandzie jesiennej, pozwala zakładać, że pod koniec roku możliwe będzie uzyskanie nawet 1000 wyroków w jednym miesiącu.

Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum SA

Pomoc frankowiczom na salach sądowych

Co więcej w komunikacie opublikowanym 15 lipca wskazano, że kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum mają wyznaczonych 1305 terminów sądowych w lipcu. Biorąc pod uwagę dotychczasową metodologię ustalania dat posiedzeń przez sądy, eksperci Votum spodziewają się, że liczba rozpraw również w sierpniu przekroczy 1000.

Warto wspomnieć, że już teraz widzimy, że jesienna wokanda zapowiada się bardzo dobrze. I spodziewamy się dużej liczby wyznaczonych posiedzeń sądowych. W związku z tym, że największa dynamika wyznaczania terminów na kolejny miesiąc odbywa się pod koniec poprzedniego, szacujemy, że we wrześniu odbędzie się ponad 2000 rozpraw w naszych sprawach. A w październiku nawet 2500-3000 posiedzeń.

Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum SA.

Stopy w Szwajcarii rosną – sygnał dla frankowiczów

Wszystko wskazuje na to, ze pierwsza od wielu lat podwyżka stóp procentowych w Szwajcarii ogłoszona w czerwcu nie będzie ostatnią. Według nieoficjalnych informacji we wrześniu stopy mogą pójść w górę o co najmniej 0,5 pkt proc. Choć niewykluczona jest też podwyżka przed tym terminem. Dlatego obecna sytuacja mikro i makroekonomiczna powoduje, że od początku lipca 2022 r. Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje wzrost zainteresowania usługą pomocy frankowiczom. Na obecnym etapie dynamika zgłoszeń nowych klientów poprzez kanały komunikacji Votum Robin Lawyers jest nawet większa niż w styczniu. Wówczas tradycyjnie Polacy realizują swoje noworoczne postanowienia, w tym związane ze swoimi finansami. Natomiast poprzednie lata przyzwyczaiły nas do tego, że w miesiącach wakacyjnych kredytobiorcy zazwyczaj byli bardziej skupieni na wypoczynku. A nie na podejmowaniu decyzji o uregulowaniu swojej sytuacji prawno-finansowej, związanej z posiadaniem kredytu frankowego. Dlatego pod tym względem koniec czerwca i pierwsza połowa lipca zaskakują.

Wysoki kurs franka szwajcarskiego, przekładający się wprost na poziom rat kredytów frankowych i salda zadłużenia, jest wyraźnym impulsem dla klientów do podjęcia działań. Wobec rosnących stóp procentowych atrakcyjność drogi sądowej rośnie, ponieważ ugoda z przejściem na kredyt złotowy oznacza wyższe raty i brak rekompensaty za dotychczasową spłatę rat po zawyżonym kursie ustalanym przez bank.

– dodaje Kacper Jankowski