Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w październiku 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w sierpniu 2008 r. z Bankiem Millennium SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w grudniu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego Klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów Banku Millennium SA na kwotę 101.506,36zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 19 lipca 2021 r. (sygn. akt I C 927/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 04 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 101.506,36zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.974,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów Banku Millennium SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że powodom nie przedstawiono oferty kredytu złotówkowego. Poinformowano, iż na podstawie przedłożonych oświadczeń o dochodach nie posiadają zdolności kredytowej w złotych. Wzorzec umowy został udostępniony powodom do zapoznania się z jego treścią w oddziale banku w dniu zawarcia umowy. Pracownik banku nie udzielił informacji dotyczącej możliwej zmiany raty w przypadku wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Ponadto nie poinformowano do jakiego poziomu może wrosnąć waluta. Nie przedstawiono kalkulacji na wypadek zmian kursu CHF. Kredytobiorców nie poinformowano o tym, że kurs CHF może wzrosnąć w sposób nieograniczony, nie został przedstawiony powodom historyczny kurs CHF, nie została przedstawiona powodem zależność, że kurs CHF może będzie miał wpływ na saldo zadłużenia. Rozmowy z przedstawicielem Banku dotyczyły jedynie podstawowych zapisów umownych dotyczących kwoty i okresu kredytowania oraz wysokości oprocentowania kredytu.

Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów Banku Millennium SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow banku millennium
Nasi Klienci w towarzystwie Dyrektora Adama Holca z DSA Investment SA z GK VOTUM