Klientka zgłosił się do Grupy Kapitałowej VOTUM w październiku 2019 r. Kredytobiorczyni zdecydowała się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w marcu 2005 r. z Bankiem Millennium SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w kwietniu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego Klientka zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów Bank Millennium SA na kwotę 42.646,61zł i 70.817,96 CHF!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 19 marca 2021 r. (sygn. akt XXVIII C 1053/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 21 lutego 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powódki kwotę:

  • 42.646,61zł i 70.817,96 CHF tytułem nienależnego świadczenia,
  • 11.937,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów Bank Millennium SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania Sąd ustalił, że powódka nie miała możliwości negocjowania zapisów umowy kredytu. Ponieważ umowę przedstawiona jako wzorzec, a pozwany nie poinformował jej o wszystkich ryzykach wynikających z zawarcia umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej. Wykazano również, że zawarte w umowie postanowienia dotyczące kursów kupna i sprzedaży waluty obcej, spełniają przesłanki do uznania ich za postanowienia abuzywne. Ponieważ zostały jednostronnie ukształtowane i narzucone przez bank, prowadząc do nieważności umowy. Doradca banku zapewniał, że jest to najkorzystniejsza i bezpieczna oferta kredytu złotówkowego powiązanego z frankiem szwajcarskim. Natomiast kurs CHF jest stabilny, natomiast nie przedstawiono kalkulacji na wypadek zmian kursu CHF. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów Bank Millennium SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow bank millennium
Nasza Klientka w towarzystwie Dawida Nadłonka z DSA Investment SA z GK VOTUM