Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w marcu 2017 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2008 r. z Bankiem Millennium SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w kwietniu 2017 r. wystosowano do banku wezwanie do zapłaty. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego Klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów Bank Millennium SA na kwotę 27.728,25zł i 18.765,07CHF!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w dniu 31 marca 2021 r. (sygn. akt I C 241/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 04 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 27.728,25zł i 18.765,07CHF tytułem nienależnego świadczenia,
  • 11.468,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów Bank Millennium SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania Sąd ustalił, że doradca banku zapewniał, że jest to najkorzystniejsza i bezpieczna oferta kredytu złotówkowego powiązanego z frankiem szwajcarskim. Ponadto kurs CHF jest stabilny, natomiast nie przedstawiono kalkulacji na wypadek zmian kursu CHF. Powodowie nie mieli możliwości negocjowania zapisów umowy, pozwany nie poinformował naszych klientów o wszystkich ryzykach wynikających z zawarcia umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej. Wykazano również, że zawarte w umowie postanowienia dotyczące kursów kupna i sprzedaży waluty obcej spełniają przesłanki do uznania ich za postanowienia abuzywne, prowadząc do nieważności umowy. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów Bank Millennium SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow bank millennium sa
Nasi Klienci w towarzystwie Dariusza Hutnika z DSA Investment SA z GK VOTUM