W ubiegłym roku banki prowadziły intensywną promocję idei legislacji ustawy frankowej. Ich apele na nic się jednak nie zdały. Wszystko stało się jasne po ostatnim oświadczeniu pełnomocniczki Ministerstwa Sprawiedliwości dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że czas na wprowadzenie ustawy frankowej już minął, a do polepszenia funkcjonowania polskiego systemu orzeczniczego niezbędne są e-sądy. Jak na słowa pełnomocnik zareaguje sektor bankowy?

Minął czas na ustawę frankową. Co z e-sądami?

W rozmowie na antenie radia TOK FM pełnomocniczka MS dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska mówiła o niezbędnych zmianach w sądach rozpatrujących sprawy frankowe. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że na koniec 2023 roku w polskich sądach rozpatrywanych było około 180 tys. spraw związanych z kredytami we frankach. Ze względu na przeciążenie referatów sędziów przewodniczących postępowaniom frankowym, Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje przejęcie spraw Frankowiczów przez e-sądy. Rządzący wskazują, że takie rozwiązanie z pewnością przyczyni się do przyspieszenia orzecznictwa w sprawach Kredytobiorców frankowych. Posiadacze kredytów we frankach mają jeszcze jeden powód do zadowolenia – dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska podkreśliła, że czas na ustawowe uregulowanie kwestii związanych z kredytami we frankach już minął, a to oznacza, że banki nie mogą liczyć na to, że ustawa frankowa zostanie wprowadzona w życie.

ustawa frankowa

Bankowcy muszą pożegnać się z ustawą frankową

W swojej wypowiedzi dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska podkreśliła, że wiele kwestii dotyczących kredytów CHF zostało już uregulowanych w orzecznictwie TSUE. Pełnomocniczka ministra podkreśla, że „wyroki Trybunału są wiążące, a przyjmowane rozwiązania legislacyjne nie mogą praktycznie pozbawiać konsumentów możliwości dochodzenia uprawnień nadanych im przez dyrektywę”. Bankowcy muszą zrozumieć, że w Polsce, jako w państwie członkowskim UE nie można wprowadzać przepisów sprzecznych z prawem wspólnotowym i dyrektywą 93/13/EWG. Dotychczas sektor bankowy usilnie próbował przeforsować ustawę frankową, której wprowadzenie zaszkodziłoby nie tylko Frankowiczom, ale również Skarbowi Państwa poprzez pozwy odszkodowawcze kierowane przez posiadaczy kredytów we frankach. Co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że będzie promować zawieranie ugód na uczciwych warunkach, jednak nie może zmusić Kredytobiorców do podpisywania porozumień z kredytodawcami. Banki mają teraz możliwość polepszenia swojej sytuacji, powstaje jednak pytanie czy skorzystają z takiej możliwości.

Czy banki stać na sprawiedliwe ugody?

Po wypowiedzi pełnomocniczki ministra dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej sektor bankowy zaczął rozważać jakie powinien podjąć dalsze kroki, aby zminimalizować straty finansowe, które ponoszą przez konflikt z Frankowiczami. Wydaje się, że banki wreszcie zrozumiały, że kolejny raz przegrały starcie z posiadaczami kredytów frankowych i nie odniosą żadnych korzyści, na które liczyły przy okazji wprowadzenia ustawy frankowej.

Zdaje się, że bankowcom pozostało tylko jedno rozwiązanie – wyjście naprzeciw oczekiwaniom posiadaczy kredytów CHF. Jedynym sposobem na uniknięcie kolejnych kosztów jest zaoferowanie uczciwych ugód, które przyniosłyby Frankowiczom realne korzyści. Jak wskazują eksperci prawni, korzyści takiego porozumienia musiałyby być porównywalne do tych, które Klient może odnieść w wyniku unieważnienia kredytu frankowego.

tajne dokumenty

Czy Frankowicze wierzą jeszcze bankom?

Być może bankowcy wprowadzą do programu ugód zmiany, które mogłyby zachęcić Kredytobiorców do polubownego zakończenia sporu. Niestety przez dotychczasowe działania sektora bankowego zaufanie tysięcy Kredytobiorców zostało nadszarpnięte i sami Frankowicze wskazują, że nie wierzą już w dobre intencje bankowców. Należy podkreślić, że zawarcie ugody może zakończyć spór frankowy, jednak powinna ona przynieść korzyści głównie poszkodowanemu Kredytobiorcy, a nie przedsiębiorcy, który wprowadził do obiegu prawnego wadliwą umowę. Z tego tytułu, przed zawarciem porozumienia z bankiem warto skonsultować się z doświadczonym w prawie bankowym adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże wynegocjować dobrą ugodę sądową.

źródło: www.chf24.pl