Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał stanowisko w sprawie październikowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego sprawy państwa Dziubaków. Według opinii UOKiK banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy. Jest to niezwykle istotne stanowisko w sprawie TSUE.

Według UOKiK październikowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest istotny w przypadku każdej umowy zawierającej klauzule abuzywne. Tym samym dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych do franka szwajcarskiego. Ponadto bankowi nie przysługuje uprawnienie do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek. Ma to zastosowanie w sytuacji, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej.

Śledząc coraz częściej pojawiające się doniesienia o próbach nacisku przez banki na kredytobiorców kwestionujących ważność umów kredytowych ze względu na zawarte w nich klauzule abuzywne, nie widzę podstaw prawnych, aby były one uprawnione do żądania jakichkolwiek sum pieniężnych od swoich klientów, gdy sąd unieważni umowę. Przypominam, że przyczyną takiego orzeczenia jest stosowanie przez bank klauzul niedozwolonych. Narusza to dobre obyczaje i interesy konsumentów – ocenił Prezes UOKiK Marek Niechciał.

W swojej wypowiedzi dla portalu Bankier.pl w sprawie TSUE Prezes UOKiK zwrócił także uwagę na fakt, iż w gdyby istniały podstawy prawne do tego, aby banki mogły wystąpić z roszczeniami z tytułu bezumownego korzystania z kapitału to kredytobiorcy ponosiliby konsekwencje zastosowania przez bank klauzul abuzywnych. Urząd przygotował stanowisko. Ma być ono istotną wskazówką nie tylko dla kredytobiorców w walce o swoje prawa, ale również sądów krajowych. Jest to niezwykle istotne dla frankowiczów, którzy otrzymali w ten sposób kolejny oręż do walki z bankami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na portalu Bankier.pl