Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny potwierdził, że konsekwentnie stoi po stronie osób posiadających kredyty oparte na mechanizmie waloryzacji do waluty obcej. W sposób zdecydowany zareagował na niedozwolone praktyki instytucji finansowych, uderzające w interes konsumentów i nałożył karę na kolejny bank.

Dlaczego Urząd nałożył karę na kolejny bank?

UOKiK uznał za niedozwolone klauzule, które Getin Noble Bank SA stosował we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro oraz franka szwajcarskiego. Jednocześnie urząd zakazał ich wykorzystywania i nałożył na bank karę – prawie 13,5 mln zł (13 417 225) .

Niedozwolone postanowienia dotyczyły sposobu ustalania kursów walut, które wpływały zarówno na wysokość całego zobowiązania, jak i poszczególnych rat. Getin Nobel Bank SA za podstawę do ustalania swoich kursów przyjął „kurs rynkowy wymiany walut dostępny w serwisie Reuters”.

Problem w tym, że konsumenci nie mają szczegółowej informacji, w jaki sposób ten kurs jest tworzony i co wpływa na jego wysokość. W konsekwencji nie są w stanie sami ustalić wysokości każdej kolejnej raty i zaplanować takiego wydatku w swoim budżecie. Dodatkowo taki mechanizm powoduje, że bank może jednostronnie i bez żadnych ograniczeń kształtować ten kurs. Zakłóca to równowagę pomiędzy stronami stosunku prawnego – mówi Kacper Jankowski, Prezes Votum Robin Lawyers SA.

Jak podaje na swojej stronie UOKiK, w jednej z klauzul Getin Noble Bank SA zastrzega sobie także prawo do zmiany ustalonego kursu waluty w przypadku dużych jej wahań na rynku w ciągu dnia. Konsumenci nie mają możliwości zweryfikowania zasadności takich działań i zareagowania na nie. Ponadto istnieje ryzyko, że bank będzie korzystał z tego uprawnienia tylko wtedy, gdy będzie to dla niego korzystne. Czyli w sytuacji, gdy kurs waluty gwałtownie wzrośnie.

Co z innymi bankami?

Warto podkreślić, że sprawa Getin Noble Bank SA to nie jedyna kara, jaką nałożył UOKiK na bank dopuszczający się nieuczciwych praktyk rynkowych. Rok temu UOKiK wydał podobną decyzję wobec Deutsche Bank Polska SA. Wówczas nałożył 7 mln zł kary za klauzule niedozwolone dotyczące sposobu ustalania kursów walut. Ponadto w połowie stycznia urząd poinformował, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) utrzymał dotychczasową decyzję urzędników o nałożeniu na Bank Millennium SA kary w wysokości ponad 20 mln zł – dodaje Kacper Jankowski.

Urząd prowadzi podobne postępowania wobec kolejnych 7 banków: Raiffeisen Bank International AG (wcześniej: Raiffeisen Bank Polska), BGŻ BNP Paribas, Santander Bank Polska (wcześniej: BZ WBK), Bank Millennium, PKO BP, BPH, Pekao SA.