Narodowy Bank Szwajcarii ogłosił piątą z rzędu podwyżkę stóp procentowych. Jeszcze na jesieni 2022 r. główna stopa była ujemna, a nieco ponad rok temu wynosiła minus 75 pb. Pomimo tego, że Szwajcaria nadal utrzymuje jedne z najniższych stóp procentowych na świecie, Narodowy Bank Szwajcarii zdecydował się na kolejną podwyżkę stóp procentowych.

Wzrost stóp procentowych w Narodowym Banku Szwajcarii

W czwartek, 22 czerwca 2023 roku, Narodowy Bank Szwajcarii ogłosił podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, podnosząc je do poziomu 1,75 procent. Decyzja ta ma wpływ na wysokość rat kredytów CHF. Zgodnie z założeniami, główna stopa procentowa wzrosła z 1,50% do 1,75%, co skutkuje wzrostem o jedną szóstą wysokości raty odsetkowej. Warto przypomnieć, że wcześniejsza podwyżka stóp procentowych miała miejsce w marcu tego roku.

Przypuszcza się, że osoby posiadające kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich o łącznej wartości 44,5 miliarda złotych (według danych NBP na koniec kwietnia) będą musiały uiścić bankom o 0,25% większą kwotę odsetek, co przekłada się na dodatkowe 111 milionów złotych rocznie i 9,3 miliona złotych miesięcznie.

Czy wyższe stopy procentowe oznaczają wzrost ilości pozwów?

Dzięki korzystnym dla Frankowiczów wyrokom oraz wzmacniającemu się złotemu, wartość kredytów frankowych w Polsce zmniejszyła się o imponujące 39% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli o 28 miliardów złotych. Niemniej jednak, dzisiejsza podwyżka stóp procentowych w Narodowym Banku Szwajcarii bez wątpienia wpłynie na sytuację kredytową Frankowiczów. Co więcej, wzrost rat kredytowych może skłonić kolejnych Kredytobiorców do wszczęcia sprawy przeciwko bankom, w celu stwierdzenia nieważności umowy kredytowej i uzyskania możliwości zawieszenia spłaty rat.

Ostatnio Frankowiczom dostarczono wielu pozytywnych impulsów, zwłaszcza dzięki decyzjom Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jednak nic tak bardzo nie zachęca do rozwiązania sytuacji z bankiem jak rosnące raty i wysokie saldo zadłużenia. Z tego powodu kolejne podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii z pewnością wpłyną na miesięczne zobowiązania Kredytobiorców. To z kolei skłoni ich jeszcze bardziej do składania pozwów nie tylko w celu kwestionowania warunków umowy kredytowej, ale także zawieszenia spłaty rat na czas trwania procesu. Zwłaszcza, że SNB zapowiedział, iż to nie jest koniec podwyżek stóp procentowych w Szwajcarii.

Kacper Jankowski

Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers

Więcej informacji: www.businessinsider.com.pl