W ubiegłym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa niezwykle istotne orzeczenia, w obu przypadkach stając po stronie konsumentów. Z pewnością znacznie popularniejszy jest wyrok w sprawie frankowiczów, jednak ten dotyczący wcześniejszej spłaty kredytu i zwrotu prowizji jest równie ważny. W jaki sposób sprawdzić czy należy się nam zwrot prowizji?

Nie tylko w sprawie frankowiczów

W 2019 r. oczy większości kredytobiorców w Polsce zwrócone były na Luksemburg. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał zająć stanowisko w sprawie polskich frankowiczów. Tak, jak przewidywała większość prawników, 3 października 2019 r. TSUE po raz kolejny opowiedział się po stronie konsumentów. Potwierdzając tym samym ich prawa do kwestionowania niedozwolonych zapisów w ich umowach kredytowych.

TSUE a zwrot prowizji

Mało kto jednak wie, że ten sam Trybunał w 2019 r. zajął również istotne stanowisko w innej kwestii dotyczącej kredytobiorców. Otóż 11 września 2019 r. TSUE wydał orzeczenie w sprawie kredytów konsumenckich spłaconych przed czasem. Zgodnie z treścią opublikowanego wyroku, kredytobiorcy, który spłaci wcześniej kredyt należy się proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów. Co więcej, uprawnienie, którego źródło znajduje się w przepisie art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim dotyczy wszystkich kosztów, w tym jednorazowych opłat i prowizji.

Dotychczas banki kwestionowały treść tego zapisu, wskazując, że odnosi się jedynie do ubezpieczeń wprost powiązanych z okresem kredytowania. Trybunał jasno dał do zrozumienia, że bank powinien zrealizować częściowy zwrot prowizji oraz innych opłat.

Co istotne, prawo do roszczeń przysługuje nie tylko konsumentom zaciągającym kredyt w bankach lub SKOK-ach, ale również osobom korzystającym z usług „parabanków” i innych instytucji pożyczkowych. Dlatego skala zagadnienia jest ogromna. Tzw. „małe TSUE” może dotyczyć nawet kilkudziesięciu milionów kredytów.

O zwrot może starać się osoba, która zaciągnęła kredyt konsumencki po 17 grudnia 2011 r. lub kredyt hipoteczny po 22 lipca 2017 r. i dokonała jego wcześniejszej spłaty. Wartość roszczenia zależy oczywiście od wysokości naliczonych opłat oraz terminu spłaty kredytu i może oscylować od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Spłaciłeś wcześniej kredyt?
Prześlij umowę kredytu do BEZPŁATNEJ analizy: odzyskajoplaty@votum-rl.pl

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępną w serwisie Gazeta Prawna.