W 2000 roku banki zaczęły udzielać kredytów na cele mieszkaniowe w walucie obcej, w tym indeksowanych oraz denominowanych do waluty franka szwajcarskiego (CHF). Bezsprzecznie o ich ogromnej popularności świadczy między innymi fakt, że w okresie przypadającym na lata 2005-2010 banki udzieliły blisko 900 tysięcy kredytów frankowych.

Popularność kredytów frankowych

W czasie, na który przypada największa popularność kredytów frankowych wielu kredytobiorców ubiegających się o kredyt hipoteczny było informowanych przez bank, że nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu w złotówkach. W związku z tym osoby te chcąc posiadać własne mieszkanie godziły się na kredyt powiązany z kursem waluty CHF.

Ponadto kredytobiorcy decydowali się na zaciągnięcie kredytu w obcej walucie ze względu na znacznie niższe oprocentowanie tych kredytów.  

Nadpłata kredytu a możliwość dochodzenia roszczeń

Część frankowiczów korzystała z wahań kursowych i dokonywała nadpłat. Co z kolei przy rosnącym od 2009 r. kursie franka szwajcarskiego często powodowało wzrost kwoty, o której zwrot obecnie można się ubiegać. Ponadto wcześniejsze spłacenie kredytu w całości nie zamyka możliwości dochodzenia w sądzie roszczeń z tytułu zwrotu nadpłaconych rat czy zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Kredytobiorcy nie zdają sobie sprawy, że podejmując decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu przede wszystkim automatycznie zwiększyli kwotę przyszłego roszczenia. Wpływa na nią również:kurs franka, kwota kredytu, okres na jaki została zawarta umowa kredytowa, data zawarcia umowy kredytowej.

Ponadto, jeżeli kredytobiorca wynajmował kredytowaną nieruchomość bądź prowadził w niej działalność gospodarczą to skierowanie takiej sprawy na drogę sądową będzie się wiązało z podwyższonym ryzykiem. Sąd w takiej sytuacji może uznać, że kredytobiorca nie ma statusu konsumenta, a przedsiębiorcy. Jednakże każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie, przede wszystkim konieczne jest udokumentowanie, że kredytobiorca nie utracił statusu konsumenta.

Stopień skomplikowania spraw bankowych jest wysoki. Ponadto charakter dochodzenia roszczeń z umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych do franka szwajcarskiego również wydaje się wskazywać na konieczność skorzystania z pomocy profesjonalistów, którzy będą dużym wsparciem dla kredytobiorcy na każdym etapie postępowania.