W maju 2021 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która stanowiła, że odsetki za opóźnienie powinny być przyznawane Frankowiczom dopiero po przesłuchaniu ich przez sąd i ustaleniu nieważności umowy kredytowej. Niemniej w ostatnim czasie widoczna jest zmiana w postawie sądów powszechnych. Wiele z nich odchodzi od wyznaczonej przez Sąd Najwyższy linii orzeczniczej i wydaje korzystne dla Kredytobiorców wyroki.

SN błędnie zinterpretował wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Według informacji uzyskanych przez portal Prawo.pl, prawnicy zauważają, że Sąd Najwyższy źle zinterpretował zalecenia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące informowania Frankowiczów o skutkach unieważnienia umowy kredytowej. Adwokat Andrzej Zorski z kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci twierdzi, że opinia TSUE ma na celu ochronę Kredytobiorców przed negatywnymi skutkami wynikającymi z unieważnienia umowy kredytowej, a nie pozbawienie ich prawa do otrzymywania odsetek. Dodaje również, że wezwanie banku do zapłaty jednoznacznie wyraża wolę Kredytobiorcy co do rozpoczęcia naliczania odsetek.

Wydanie uchwały przez Sąd Najwyższy w 2021 roku miało negatywny wpływ na sytuacje Frankowiczów. Ze względu na duże natężenie spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich, które są rozpatrywane w sądach, czas pomiędzy otrzymaniem wezwania do zapłaty, a pierwszą rozprawą wynosi ok. 2-3 lat. W tym okresie banki unikają odpowiedzialności i nie dokonują należnych płatności na rzecz Kredytobiorców.

myśli

Mecenas Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w kancelarii Konieczny Polak Partnerzy, który został zacytowany przez portal Prawo.pl, wyraża swoje zdanie, że „Przyznawanie odsetek dopiero od momentu oświadczenia skutkowałoby nieuzasadnionym faworyzowaniem banku i wręcz zachęcałoby go do opóźniania procesu i przeciągania rozprawy z przesłuchaniem kredytobiorców”. Dodaje również, że taka postawa jest sprzeczna z unijną dyrektywą 93/13, której celem jest ochrona Konsumentów.

 

Zmiana linii orzeczniczej sądów jest korzystna dla Frankowiczów

Dotychczas w Polsce sądy powszechne nie miały jednolitej linii orzeczniczej w kwestii terminu rozpoczęcia przyznawania odsetek. Jednak wiele wyroków opierało się na uchwale Sądu Najwyższego. Niemniej jednak, od jakiegoś czasu można zauważyć stopniowe odejście przez sądy powszechne od decyzji Sądu Najwyższego i skłonność do orzekania na korzyść Frankowiczów.

Więcej informacji na stronie www.money.pl