W wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r. TSUE stwierdził, że jeśli umowa kredytowa oparta na walucie obcej zostanie unieważniona, bank nie ma prawa żądać od Kredytobiorcy dodatkowej rekompensaty, która przekracza zwrot wypłaconego kapitału. Dla Frankowiczów oznacza to, że w przypadku unieważnienia umowy nie będzie musiał płacić dziesiątków tysięcy złotych tytułem rat. Poniżej zaprezentowane są wyliczenia dla konkretnych przypadków z poprzednich lat.

Prawdziwe historie Frankowiczów – tyle udało się wygrać!

Ekspert z Grupy Kapitałowej Votum Paweł Wójcik, dla TVN24 Biznes wyjaśnia, że każdy z przedstawionych przykładów opiera się na podobnym schemacie i ilustruje korzyści, jakie Kredytobiorca może osiągnąć w wyniku wyroku, który uznaje umowę kredytową za nieważną. Zaliczamy do nich:

1) zredukowanie aktualnego salda zadłużenia do 0zł,

2) zaoszczędzenie odsetek od pozostałego kapitału do spłaty,

3) zredukowanie aktualne raty do 0zł,

4) zwrot nadpłaty powyżej udzielonego kapitału (czyli różnica pomiędzy wszystkimi wpłatami do banku, a wartością wypłaconego kredytu),

5) zwrot odsetek ustawowych za opóźnienie – liczonych od kwoty do zapłaty wskazanej w wyroku, na którą składa się zazwyczaj wartość wszystkich wpłat do banku,

6) wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i danych z BIK

 

Kredyt zaciągnięty przez małżeństwo na kwotę 450 000 zł w 2008 roku, 20-letni okres spłaty

Przykład dotyczy małżeństwa, które w 2008 roku zaciągnęło 20-letni kredyt w szwajcarskiej walucie na kwotę 450 tysięcy złotych. Oto przebieg wydarzeń:

  • 11 maja 2021 r.: Małżeństwo skierowało pozew do sądu, domagając się stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.
  • 4 sierpnia 2022 r.: Sąd I instancji wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy kredytu.
  • 15 maja 2023 r.: Sąd II instancji rozpatrzył odwołanie banku i utrzymał w mocy pierwszy wyrok, potwierdzając nieważność umowy.

Warto zaznaczyć, że pierwsza rata wynosiła 1774,95 zł, a ostatnia przed wyrokiem – 4828,39 zł. Po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, sytuacja małżeństwa przedstawiała się następująco:

1) saldo zadłużenia zostało zredukowane do 0 zł z 255 843,20 zł,

2) zaoszczędzone odsetki do końca okresu kredytowania wynoszą ok. 17 756 zł,

3) rata kredytu została zredukowana do 0 zł z kwoty 4828,39 zł,

4) w związku z tym, że frankowicze wpłacili do banku łącznie 692 461,38 zł, a zaciągnęli kredyt na 450 000 zł, to bank jest zobowiązany zwrócić im różnicę, czyli 242 461,38 zł,

5) wartość zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi w tym przypadku 53 007,48 zł.

Razem z korzyściami wynikającymi z wyroku o nieważności umowy kredytu frankowego, suma kwot wyniosła 569 068,06 zł. Jednak warto zwrócić uwagę na dwie najważniejsze składowe tej kwoty:

  1. saldo zadłużenia – kwota pozostająca do spłaty, czyli saldo zadłużenia, wynosi 255 843,20 zł. Kredytobiorcy nie są zobowiązani do spłacania tej kwoty.
  2. Zwrot nadpłaconych wpłat: Drugim ważnym elementem jest zwrot wpłat, które przekroczyły wartość zaciągniętego kredytu. W tym przypadku, bank powinien zwrócić kwotę 242 461,38 zł.
Kredyt zaciągnięty przez małżeństwo na kwotę 300 000 zł w 2006 roku, 30-letni okres spłaty

Kolejnym przykładem jest małżeństwo, któremu w 2006 roku bank udzielił kredytu CHF na kwotę 300 tysięcy złotych i okres 30 lat. Rata rozpoczęła się od poziomu 879,48 zł, a obecnie wynosi 1393,81 zł. Po korzystnym dla Frankowiczów wyroku uzyskali on:

1) saldo zadłużenia zredukowane do 0 zł z 160 166,85 zł,

2) zaoszczędzone odsetki do końca okresu kredytowania wynoszą ok. 18 784 zł,

3) rata kredytu została zredukowana do 0 zł z 1393,81 zł,

4) frankowicze wpłacili do banku łącznie 446 728,50 zł, a zaciągnęli kredyt na 300 000 zł, więc bank jest zobowiązany zwrócić im 146 728,50 zł,

5) wartość zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie to 38 599,18 zł.

 

W tym przypadku suma korzyści jaką odnieśli Kredytobiorcy to kwota 364 278,52 zł.

Kredyt zaciągnięty przez małżeństwo na kwotę 420 000 zł w 2008 roku, 30-letni okres spłaty (częściowe nadpłaty)

Trzecia historia dotyczy małżeństwa, które we wrześniu 2008 roku zaciągnęło 30-letni kredyt we frankach na kwotę 420 tysięcy złotych. Pierwsza rata wynosiła 866,07 zł, a obecnie sięga 1636,19 zł.

1) saldo zadłużenia zredukowane do 0 zł z 283 059,50 zł,

2) zaoszczędzone odsetki do końca okresu kredytowania wynoszą ok. 44 605 zł,

3) rata kredytu została zredukowana do 0 zł z 1636,19 zł,

4) frankowicze wpłacili do banku łącznie 556 908,71 zł, a zaciągnęli kredyt na 420 000 zł, więc bank jest zobowiązany zwrócić im 136 908,71 zł,

5) wartość zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie to 90 627,61 zł.

Suma korzyści to w tym przypadku 555 200,82 zł.

Kredyt zaciągnięty przez singla na 1,36 mln zł z 2007 roku na okres 30 lat  (całkowicie spłacony)

Ostatnim przykładem jest osoba samotna, która w czerwcu 2007 roku zaciągnęła 30-letni kredyt we frankach na kwotę 1 359 097,35 złotego. Pierwsza rata wynosiła 47 643,64 zł. Ponieważ kredyt został całkowicie spłacony, w tym przypadku korzyści dla Frankowicza wynikają tylko z nadpłaconego kredytu oraz odsetek ustawowych za opóźnienie.

Kredytobiorca wpłacił  łącznie 2 890 992,20 zł do banku, podczas gdy zaciągnął kredyt na 1 359 097,35 zł, co oznacza, że bank jest zobowiązany zwrócić 1 531 894,85 zł. Jeśli chodzi o odsetki, ich suma wynosi 819 766,07 zł. Całkowita suma korzyści dla Frankowicza wynosi zatem 2 351 660,92 zł.

Frankowicze mają o co walczyć

Analizując powyższe przykłady można zauważyć ile korzyści  mogą odnieść Frankowicze po wygranych sprawach z bankami. Po wyrokach TSUE z dnia 15 czerwca, zauważalny jest wzrost zainteresowania wśród Kredytobiorców w zakresie pozwania banków.

Więcej informacji: www.tvn24.pl