Wzrasta liczba osób, które mają kredyty we frankach szwajcarskich i podejmują działania prawne przeciwko bankom. Liczba procesów sądowych przewyższa liczbę zawieranych ugód.

Coraz więcej pozwów przeciwko bankom

Raporty kwartalne banków ukazują dynamiczny wzrost liczby pozwów w pierwszym kwartale 2023 roku. Spośród ośmiu banków notowanych na giełdzie, całkowita liczba spraw skierowanych do sądu wyniosła 83 tysiące na zakończenie marca bieżącego roku. Oznacza to wzrost o niemal 11 procent w porównaniu z końcem poprzedniego roku i aż o 45 procent więcej niż na koniec marca 2022 roku.

Liczba pozwów przeciwko bankom wzrasta z różnych przyczyn, z których jedną z głównych jest pozytywna opinia rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według tej opinii, banki nie mają prawa żądać opłat za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej ze względu na zawarte w niej klauzule abuzywne. Ponadto, coraz większa świadomość praw Kredytobiorców również przyczynia się do wzrostu liczby wniosków sądowych skierowanych przeciwko bankom.

wykres

15 czerwca – ważny wyrok Trybyunału

Według mecenasa Wojciecha Bochenka z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy, propozycje ugód zaproponowane przez banki nie są odpowiednie w obliczu obecnej sytuacji Frankowiczów, którzy odnoszą sukcesy w około 98% spraw sądowych. Im bliżej daty wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, planowanej na 15 czerwca tego roku, tym mniejsza może być skłonność do zawierania ugód.

Opinia Rzecznika Generalnego spowodowała, że kolejna grupa kredytobiorców zdecydowała się na pozwanie banku. Odnotowaliśmy zarówno wzrost zapytań ofertowych, jak i finalnych kontraktów. Mając na względzie czas niezbędny na zebranie dokumentacji i przygotowanie sprawy do procesu sądowego, to faktycznie dopiero od jesieni poznamy rzeczywisty wpływ tej opinii na przyrost procesów.

mec. Wojciech Bochenek

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Więcej informacji na stronie: www.businessinsider.com.pl