Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane dotyczące pozwów w sprawach frankowych, które zostały skierowane do sądów w 2019 r. Jak podaje PAP Biznes, w ubiegłym roku Frankowicze wytoczyli ponad 11,5 tys. powództw sądowych. IV kwartał był pod tym względem rekordowy.

Czy wyrok TSUE wpłynął na ilość pozwów?

Sytuacja Frankowiczów po TSUE nabrała rozpędu. Można zaobserwować wzrost zainteresowania tym tematem, zarówno ze strony kredytobiorców dopiero zastanawiających się nad dochodzeniem roszczeń od banku, jak również tych, którzy już wcześniej zdecydowali się na ten krok. Frankowicze śmielej ruszyli do sądów, co potwierdzają chociażby statystyki sądów powszechnych.

Czwarty kwartał 2019 r. był rekordowy pod tym względem. W okresie od października do grudnia ubiegłego roku wysłano 4 072 pozwy w sprawach kredytów walutowych zawierających abuzywne klauzule przeliczeniowe do waluty obcej, w tym franka szwajcarskiego.

Biorąc pod uwagę czas postępowania na etapie przedsądowym, który wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji i ich analizy, a także precyzyjnego wyliczenia roszczeń, prawdziwa fala pozwów będąca efektem orzeczenia TSUE jeszcze przed nami.

– Z pewnością cieszy tak duże zainteresowanie ze strony klientów podjęciem działań prawnych, zmierzających do zakwestionowania niedozwolonych zapisów w swoich umowach kredytowych. To nie tylko efekt TSUE, ale wielomiesięcznych starań, podczas których staramy się edukować naszych klientów, zanim podejmą decyzję o nawiązaniu współpracy z Grupą Kapitałową VOTUM. Z satysfakcją odnotowujemy również rosnącą ilość pozwów przygotowywanych przez prawników z kancelarii wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej, co pozwala realnie myśleć o realizacji nakreślonego na 2020 r. planu wytoczenia ponad 8 tys. powództw sądowych – informuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA.