Po pozytywnych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 roku, kolejna grupa Kredytobiorców CHF została przekonana do podjęcia działań. Spółki należące do Grupy Kapitałowej Votum piąty miesiąc z rzędu zawarły ponad 1 tys. umów z Klientami, którzy posiadają umowy kredytowe zawierające niedozwolone postanowienia umowne. W czerwcu zrealizowano 1 861 spraw, co było drugim, najlepszym wynikiem w bieżącym roku oraz najlepszym kwartałem w historii działalności Grupy.

Oczekiwaliśmy znacznego wzrostu zainteresowania naszą usługą w czerwcu i przewidujemy, że ten wynik nie będzie jednorazowy. Decyzje Trybunału, które dotyczą m.in. braku podstaw do precyzowania roszczeń przez banki, możliwości zawieszenia spłaty rat przez sąd w trakcie procesu oraz dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie, mają ogromne znaczenie dla Frankowiczów. Przewidujemy, że „efekt TSUE” będzie miał trwały wpływ na decyzje Klientów, którzy wcześniej byli niezdecydowani w powierzeniu swoich spraw bankowych profesjonalistom. W związku z tym, będziemy dążyć do utrzymania podobnego wolumenu nowych spraw również w kolejnych miesiącach. W pierwszym półroczu 2023 r. podpisaliśmy już niemal 7,5 tys. umów, a historia pokazuje, że nasza efektywność sprzedażowa zwykle wzrasta w drugiej połowie roku, szczególnie w IV kwartale. Naszym celem jest przekroczenie nie tylko rekordowego wyniku z 15 tys. spraw w tym roku, ale nawet zbliżenie się do 20 tys., co oznacza niemal podwojenie wolumenu z poprzedniego roku.

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum S.A.

Votum bije kolejne rekordy

W czerwcu odnotowano nie tylko rekordowe wyniki sprzedażowe w dziale bankowym Votum, ale także kancelarie z Grupy Kapitałowej osiągnęły rekordową liczbę prawomocnych wyroków. W minionym miesiącu sądy II instancji wydały prawie 270 korzystnych orzeczeń na korzyść Kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane we frankach szwajcarskich. Jeśli chodzi o pozytywne wyroki w sądach I instancji, w czerwcu uzyskano 928 takich rozstrzygnięć, co było drugim najlepszym miesiącem w tym roku.

Liczba prawomocnych wyroków zapadłych w czerwcu potwierdza, że sądy wróciły do normalnego trybu orzekania, po chwilowej dezorganizacji związanej z uchwałą SN dotyczącą składów sędziowskich w sądach odwoławczych. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na dobrej drodze do przekroczenia liczby 300 orzeczeń prawomocnych w najbliższych miesiącach. Pod koniec roku szacujemy, że liczba ta może zbliżyć się do 500. Z pewnością pomogą w tym zmiany przepisów, podjęte w ostatnim czasie przez Sejm. W przyjętej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone zostały na stałe, znane z okresu pandemii, trzy ważne rozwiązania: zdalne rozprawy, orzekanie w jednoosobowym składzie i doręczenia przez portal sądowy. Aktualnie czekamy na stanowisko Senatu w przedmiocie omawianych zmian, które należy oceniać pozytywnie.

Kacper Jankowski

Wiceprezes Zarządu Votum S.A.