Spółki z Grupy Kapitałowej Votum czwarty miesiąc z rzędu zawarły ponad 1 tys. umów z klientami na dochodzenie roszczeń z kredytów frankowych. W maju zakontraktowano dokładnie 1108 spraw. Z uwagi na wyroki TSUE, które mają zapaść 15 czerwca 2023 r., Votum spodziewa się rekordowego zainteresowania ofertą w czerwcu. A tym samym najlepszego kwartału w zakresie liczby zawartych nowych kontraktów w historii działalności grupy w segmencie bankowym.

Nasza dotychczasowa praktyka pokazała, że w miesiącach, w których obraduje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach bezpośrednio dotyczących polskich Frankowiczów, zainteresowanie tym tematem wyraźnie wzrasta. Podobnego skupienia reflektorów spodziewamy się jutro, kiedy Trybunał będzie rozstrzygał nie w jednej, a w dwóch sprawach frankowych. W sprawie o sygn. akt C-520/21 zakładamy co najmniej utrzymanie korzystnych wniosków płynących z opinii Rzecznika Generalnego TSUE w zakresie braku podstaw prawnych banków do dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału od Kredytobiorców po unieważnieniu umowy kredytu CHF. Natomiast tego dnia zostanie ogłoszony jeszcze wyrok w sprawie o sygn. akt C-287/22, która dotyczy zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenia płatności rat kredytu na czas trwania procesu. Ma to o tyle znaczenie dla Frankowiczów, że banki cały czas wszelkimi możliwymi sposobami próbują odwlec Kredytobiorców od skierowania sprawy do sądu, zachęcając do rzekomo „szybkich, tanich i sprawiedliwych ugód”. Nie wspominając, że na przykładzie naszych klientów frankowicze wygrywają prawomocnie nawet 99% spraw, a tylko stwierdzenie nieważności umowy gwarantuje trwałe, kompleksowe i najkorzystniejsze uwolnienie się od wadliwego kredytu. Dlatego zapadłe orzeczenie może skutkować upowszechnieniem wydawania przez polskie sądy korzystnych postanowień o zabezpieczeniu. W praktyce będzie to oznaczało, że Frankowicze bez negatywnych konsekwencji będą mogli zaprzestać spłaty rat na czas trwania procesu i spokojnie oczekiwać na korzystne rozstrzygnięcie w swojej sprawie.

Bartłomiej Krupa

Prezes Zarządu Votum SA.

wzrost

W zakresie statystyk dotyczących spraw sądowych, łączna liczba korzystnych rozstrzygnięć dla naszych klientów wyniosła w maju blisko 1 tys., a sama liczba wyroków, stwierdzających nieważność umowy które zapadły w tym czasie w obu instancjach wyniosła 952. W chwili obecnej na czerwiec zaplanowanych jest 2658 terminów sądowych.

W porównaniu z poprzednimi miesiącami nieznacznie spadła liczba wyroków II instancji, co z jednej strony spowodowane było przedłużonym weekendem majowym, z drugiej strony potrzebą pilnej reorganizacji składów sędziowskich po ostatniej uchwale Sądu Najwyższego. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że sytuacja w tym zakresie jest opanowana. Dodatkowo z dobrych informacji pojawiła się już inicjatywa ustawodawcza, by jednoosobowe składy sędziowskie na stałe wpisać w kodeksie postępowania cywilnego. Takie rozwiązanie powinno korzystnie wpłynąć na dalsze orzekanie w sądach odwoławczych i przyspieszyć wydawanie wyroków prawomocnych w sprawach frankowych, które zgodnie z raportami Sądów Apelacyjnych w 2022 r. stanowiły już blisko 30% spraw w Wydziałach Cywilnych niniejszych sądów.

Kacper Jankowski

wiceprezes zarządu Votum SA.