Po ostatnim wyroku TSUE z 21 września, mBank zdecydował się na zwiększenie rezerw na kredyty w frankach szwajcarskich o miliard złotych. Bank odczuł skutki wyroku, który miał bezpośrednie implikacje dla jednego z Klientów mBanku. Wydaje się, że w procesach związanych z kredytami we frankach szwajcarskich nastąpi przełom.

mBank zwiększa rezerwy na ryzyko frankowe o miliard złotych

mBank ogłosił, że w trzecim kwartale bieżącego roku planuje zwiększyć rezerwy na potencjalne ryzyka prawne związane z udzielaniem kredytów CHF o sumę 1.061 miliarda złotych. Warto zwrócić uwagę, że w drugim kwartale tego roku bank zwiększył już rezerwy o 1,5 miliarda złotych, co daje łączną kwotę 7,5 miliarda złotych. Taka decyzja jest wynikiem ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, narastającej liczby korzystnych wyroków dla Kredytobiorców oraz kosztów związanych z ugodami. Co ciekawe, pod koniec drugiego kwartału mBank zakładał, że przegra  95% spraw z klientami posiadającymi kredyty we frankach szwajcarskich, a dodatkowe zwiększanie rezerw sugeruje przewidywane dalsze przegrane.

zmartwienie

Trudna sytuacja mBanku po wyroku TSUE

Wyrok TSUE z 21 września 2023 roku w sprawie o syg. C-139/22 ma ogromne znaczenie dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, a zwłaszcza dla klientów mBanku. Warto przypomnieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na cztery pytania prejudycjalne przedstawione przez sąd warszawski i orzekł, że:

  • sąd nie musi dokonywać analizy klauzul abuzywnych za każdym razem, jeśli ich treść jest identyczna lub zbieżna z zapisami znajdującymi się w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych,
  • bank nie może różnicować Kredytobiorców ze względu na poziom wiedzy i wykształcenia,
  • jeśli w treści umowy występują dozwolone i niedozwolone zapisy, to po usunięciu wadliwych zapisów umowa nie może być realizowana w oparciu o prawidłowe klauzule.

Czy po wyroku TSUE kolejni Frankowicze pozwą bank?

Orzeczenie, które Trybunał wydał w sprawie o syg. C-139/22 będzie miało znaczący wpływ na czas orzekania przed sądy w sprawach frankowych. Pomimo, że sprawa dotyczyła Klientów mBanku, również Frankowicze z innych banków odczują skutki postanowień Trybunału. Wyrok TSUE z pewnością wpłynie na Kredytobiorców CHF, posiadających wykształcenie ekonomiczne i wiedzę z zakresu finansów. Podczas rozpatrywania spraw tej grupy, byli oni zobligowani do złożenia obszernych wyjaśnień dotyczących świadomości ryzyka walutowego. W wyroku TSUE podkreślił, że banki są zobligowane do równego traktowania wszystkich Klientów, dlatego ekonomiści wskazują, że na kanwie wyroku spodziewana jest fala nowych pozwów składanych przez Frankowiczów, którzy wcześniej mieli obawy z wystąpieniem z pozwem z uwagi na posiadaną wiedzę ekonomiczną.

Więcej informacji: www.franknews.pl