Nakaz zapłaty przeciwko mBank SA

Kolejny nakaz zapłaty w sprawie klientów reprezentowanych przez kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM! W dniu 28 lutego 2020 r. wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd nakazał mBank SA, aby zapłacił na rzecz kredytobiorcy kwotę 60 096,95zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Frankowicze wygrali z bankiem, który zachowuje jednak jeszcze prawo do złożenia sprzeciwu.

 

Sprawdź, ile pieniędzy możesz ODZYSKAĆ!

 

Czego dotyczył pozew Frankowiczów?

Postępowanie w sprawie dotyczyło roszczeń Frankowiczów skierowanych przeciwko mBank SA (dawniej BRE Bank SA). Kredytobiorcy zaciągnęli w maju 2008 r. kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem franka szwajcarskiego na refinansowanie innego kredytu hipotecznego z 2005 r. Przez cały okres kredytowania konsumenci bez żadnych zaległości spłacali raty kapitałowo-odsetkowe, określone w harmonogramie spłat. Z uwagi na zastosowany w umowie kredytowej mechanizm indeksacji kapitału do kursu CHF, pomimo regularnej spłaty kredytu saldo zadłużenia nie malało. Dlatego ostatecznie Frankowicze zdecydowali się na dochodzenie roszczeń z tytułu nadpłaconych rat kredytowych.

Kredytobiorcy oparli swoje roszczenia na twierdzeniu, że klauzule zastosowane przez bank powinny zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne. Tym samym od początku nie powinny być wiążące. Nie zostały z nimi indywidualnie ustalone, a bank jako strona zobowiązania narzucił treść klauzul.

Nakaz zapłaty wydany z urzędu

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 13 grudnia 2019 r. Po rozpoznaniu sprawy w dniu 28 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym wydano nakaz zapłaty. Został on wydany z urzędu. Oznacza to, że po zapoznaniu się z treścią złożonego powództwa sąd uznał, że roszczenia są zasadne. Co więcej okoliczności sprawy nie budziły żadnych wątpliwości.

Poza roszczeniem głównym w wysokości ponad 60 000,00 zł, sąd zasądził również proporcjonalny zwrot opłaty sądowej i kosztów zastępstwa prawnego. Nakaz zapłaty nie jest prawomocny.

To już kolejny nakaz zapłaty uzyskany w 2020 r. dla naszych klientów reprezentowanych w postępowaniu sądowym przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum. W ostatnim czasie obserwujemy zwiększoną ilość tego rodzaju rozstrzygnięć w prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach, w których reprezentujemy Frankowiczów. Może to oznaczać, że sędziowie mają coraz mniej wątpliwości, co do zasadności roszczeń konsumentów. Widać to również w statystyce zapadłych wyroków po orzeczeniu TSUE – komentuje Paweł Wójcik, Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA.

Paweł Wójcik
Paweł Wójcik

Redaktor

pawel.wojcik@votum-rl.pl

Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA, ekspert z zakresu prawa bankowego, specjalizujący się w kredytach konsumenckich i hipotecznych. Odpowiada za... czytaj więcej

Czytaj również


Bank ugody
Dlaczego bank nie zaproponuje Ci ugody?

Problem kredytów frankowych znany jest bankom co najmniej od dekady. Wówczas pierwsi klienci zdecydowali się

Czytaj więcej
tsue-frankowicze
2. rocznica TSUE – Frankowicze w sądach

Październik to miesiąc, w którym o frankowiczach mówi się wyjątkowo dużo. Jest to spowodowane przede

Czytaj więcej
dla frankowiczów-Sąd Najwyższy-wyrok
Brak uchwały Sądu Najwyższego – co to oznacza dla frankowiczów?

Na początku września odbyło się posiedzenie pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dotyczące kredytów frankowych.

Czytaj więcej
frankowicze przepłacają
Frankowicze, co miesiąc przepłacają kilkaset złotych!

Dzisiejszy świat jest pełen paradoksów. Uczymy się, jak zarabiać pieniądze, a nie uczymy się, jak

Czytaj więcej