Nakaz zapłaty przeciwko mBank SA

Kolejny nakaz zapłaty w sprawie klientów reprezentowanych przez kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM! W dniu 28 lutego 2020 r. wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd nakazał mBank SA, aby zapłacił na rzecz kredytobiorcy kwotę 60 096,95zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Frankowicze wygrali z bankiem, który zachowuje jednak jeszcze prawo do złożenia sprzeciwu.

 

Sprawdź, ile pieniędzy możesz ODZYSKAĆ!

 

Czego dotyczył pozew Frankowiczów?

Postępowanie w sprawie dotyczyło roszczeń Frankowiczów skierowanych przeciwko mBank SA (dawniej BRE Bank SA). Kredytobiorcy zaciągnęli w maju 2008 r. kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem franka szwajcarskiego na refinansowanie innego kredytu hipotecznego z 2005 r. Przez cały okres kredytowania konsumenci bez żadnych zaległości spłacali raty kapitałowo-odsetkowe, określone w harmonogramie spłat. Z uwagi na zastosowany w umowie kredytowej mechanizm indeksacji kapitału do kursu CHF, pomimo regularnej spłaty kredytu saldo zadłużenia nie malało. Dlatego ostatecznie Frankowicze zdecydowali się na dochodzenie roszczeń z tytułu nadpłaconych rat kredytowych.

Kredytobiorcy oparli swoje roszczenia na twierdzeniu, że klauzule zastosowane przez bank powinny zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne. Tym samym od początku nie powinny być wiążące. Nie zostały z nimi indywidualnie ustalone, a bank jako strona zobowiązania narzucił treść klauzul.

Nakaz zapłaty wydany z urzędu

Pozew wniesiono do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 13 grudnia 2019 r. Po rozpoznaniu sprawy w dniu 28 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym wydano nakaz zapłaty. Został on wydany z urzędu. Oznacza to, że po zapoznaniu się z treścią złożonego powództwa sąd uznał, że roszczenia są zasadne. Co więcej okoliczności sprawy nie budzą żadnych wątpliwości.

Poza roszczeniem głównym w wysokości ponad 60 000,00 zł, sąd zasądził również proporcjonalny zwrot opłaty sądowej i kosztów zastępstwa prawnego. Nakaz zapłaty nie jest prawomocny.

To już kolejny nakaz zapłaty uzyskany w 2020 r. dla naszych klientów reprezentowanych w postępowaniu sądowym przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum. W ostatnim czasie obserwujemy zwiększoną ilość tego rodzaju rozstrzygnięć w prowadzonych przez naszą kancelarii sprawach, w których reprezentujemy Frankowiczów. Może to oznaczać, że sędziowie mają coraz mniej wątpliwości, co do zasadności roszczeń konsumentów. Widać to również w statystyce zapadłych wyroków po orzeczeniu TSUE – komentuje Paweł Wójcik, Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA.

Paweł Wójcik
Paweł Wójcik

Redaktor

pawel.wojcik@vorum-rl.pl

Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA, ekspert z zakresu prawa bankowego, specjalizujący się w kredytach konsumenckich i hipotecznych. Odpowiada za... czytaj więcej

Czytaj również


frankowicze co dalej
Frankowicze co dalej? Działać, czy czekać na koniec kwarantanny?

Negatywny wpływ koronawirusa widać nie tylko przez pryzmat recesji gospodarczej i spadających indeksów giełdowych. Przede

Czytaj więcej
Frankowicze wyrok Millennium 20 mln kary
Frankowicze wyrok – 20 mln zł kary Millennium

Na początku stycznia 2020 r. media obiegła informacja o gigantycznej karze dla jednego z banków

Czytaj więcej
sądy odwołują rozprawy
Sądy odwołują rozprawy, ale wysyłają nakaz zapłaty – Bank BPH SA przegrywa

Sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem wpłynęła również na działanie wymiaru sprawiedliwości. Dlatego sądy odwołują rozprawy,

Czytaj więcej
Zawieszenie spłaty rat kredytu
Planujesz zawieszenie spłaty rat kredytu? 5 wskazówek, o których musisz pamiętać!

Obecna sytuacja spowodowana zagrożeniem koronawirusem powoduje, że część kredytobiorców planuje zawieszenie spłaty rat kredytu. Bez

Czytaj więcej